Verslag netwerkbijeenkomst met René Smit, voorzitter Raad van Bestuur ZorgSaam

In een goed gevulde zaal opende onze voorzitter, Jorrit Snijder, de netwerkbijeenkomst met een korte inleiding. Onder de aanwezigen bevinden zich twee nieuwe leden, mevrouw Mirjam van Zuilen van Pzem en de heer René van der Waal van Scalda. Beiden worden van harte welkom geheten.

De heer René Smit begint zijn voordracht met een korte terugblik op zijn arbeidsverleden. In december 2015 werd hij aangesteld als directeur van ZorgSaam, waar hij voor de uitdaging stond ZorgSaam zowel te revitaliseren als te verduurzamen. Daarvóór had hij met Zeeland nauwelijks relaties. In zijn functie als wethouder van Rotterdam, waar hij zich bezighield met de Scheldeterminal, een joint venture bedoeld om de ontwikkeling in de haven van Rotterdam te stimuleren, werd contact met Zeeland gelegd. In zijn jeugd had hij studievriendjes uit Zeeland, die studeerden in Rotterdam en niet terug keerden  naar Zeeland. In de loop der tijd bleek dat verschijnsel een trend te worden. In Nederland lopen de perifere gebieden leeg t.o.v. de steden. De heer Smit verwijst naar de visie van Edward Glaeser, professor economie aan de Harvard University in de Verenigde Staten in het boek getiteld: ‘Triumph of the city’. Slechts 2% van de Nederlandse bevolking woont in Zeeland. Stedelijke dichtheid is een relevante factor voor vernieuwing.  ‘Substance matters’ is de mening van René Smit. ‘Als je wilt vernieuwen is ‘substance’ belangrijk’.

Zeeuwse ziekte
Als het gaat om beleid op het gebied van zorg, onderwijs en economie is Zeeland een enorme entiteit. Alles is en moet ‘Zeeuws’. Men moet genezen van de ‘Zeeuwse ziekte’. Om deze ziekte te neutraliseren is het nodig succesvolle allianties aan te gaan met partijen die van essentieel belang zijn, die iets toevoegen. Verbindingen aangaan met agglomeraties zoals Rotterdam en Den Haag. Vernieuwingskracht wordt verworven door financieel sterke partners. ‘Maak jezelf deel van dat grotere geheel, probeer tegenstellingen te overbruggen. Daarbij is het essentieel dat de bereidheid er is om een deel van de autonomie te verliezen. Een Zeeuwse oplossing kiezen is beperkt houdbaar’. Tevens verwijst hij in zijn betoog naar het rapport van Balkenende.

Zorg in Zeeland
Meer dan de helft van de patiënten in Zeeland betrekken zorg buiten Zeeland. Veel van de Zeeuwse inwoners betrekken zorg vanuit België. Een probleem in de Zorg is de kostenstijging, deze is onevenredig met de groei van de ontwikkelingen. Er bestaat de noodzaak om organisaties te verbinden. Bijv. 2 Zeeuwse ziekenhuizen. Helaas is het ADRZ overgenomen door het Erasmus MC in Rotterdam. Het effect van alle ontwikkelingen is dat de zorg fragmenteert; het maakt geen innovatieve ontwikkeling door. De krachten ontbreken om effectief de zorg verder te brengen. Zorgsaam heeft besloten om zoveel mogelijk samenhang in de zorg te realiseren. Het allerbelangrijkste voor een innovatieve ontwikkeling is de arbeidsmarkt. In een grote organisatie kan je meer strategieën ontwikkelen om te voorkomen dat jongeren wegtrekken. Jongeren moet iets permanents geboden worden. Belangrijk is ook goede dynamiek in de arbeidsmarkt.

Zorgsaam heeft een goede relatie met het Universitair Ziekenhuis in Gent. Zorgsaam is het enige ziekenhuis in Europa die electronisch verbonden is met het Belgische zorgsysteem.
Over de fusie van Zeeland Seaports met de haven van Gent heeft René Smit een uitgesproken mening. ‘De Haven van Gent is een krachtige financiële partner. In het aangaan van allianties moet men goed weten wat het belang is van beide partijen. Sluit geen relatie uit met de haven van Rotterdam. Een keuze maken is geen sinecure, het is een ingewikkelde afweging; als gekozen wordt voor een goede partner ben ik ervan overtuigd dat Zeeland zal floreren’.

René Smit eindigt zijn voordracht met een conclusie: ‘face the facts. Kies je partners. Partners zijn resistent tegen de Zeeuwse ziekte; en als ze dat niet zijn, dan gaan we verder…’
 

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden