Verslag netwerkbijeenkomst met Jan Lagasse en Daan Schalck, CEO's North Sea Port

Gastsprekers op onze bijeenkomst van 8 maart jl. zijn de heren Jan Lagasse en Daan Schalck, CEO’s van North Sea Port. Het bedrijf is ontstaan uit de fusie van Zeeland Seaports met de Haven van Gent. Een bijzondere en unieke fusie, omstreden en weliswaar door critici bedenkelijk genoemd, maar gesteund door de Nederlandse en Belgische overheid, de pers en de academische wereld, zoals de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Antwerpen. De aandeelhouders hadden zo hun bedenkingen, maar werden opgeroepen het gezamenlijk belang te prevaleren.

Uit onderzoek verricht door organisatie adviesbureau Mckinsey werd geconcludeerd dat beide havenbedrijven door deze fusie 15% sneller zullen groeien, wat leidt tot meer arbeidsplaatsen in Zeeland en in België. Bovendien betekent dat een versterking van de concurrentiepositie t.o.v. de havens van Antwerpen en Rotterdam. North Sea Port behoort door de fusie tot de top 3 van de havens (Antwerpen en Rotterdam zijn economisch belangrijker) in Europa. Wat betreft tonnage (laadvermogen van schepen) staat North Sea Port in de top 10.
De heren Lagasse en Schalck vertelden gedetailleerd over het voorafgaande traject, de fusie-overeenkomst, het evenwicht in governance en de garantieregeling voor de aandeelhouders. Ook de voordelen voor de arbeidsmarkt in de regio, en bedrijven in het Sloe-gebied kwamen aan de orde. Deze ‘grensoverschrijdende symbiose’ maakt North Sea Port organisatorisch en financieel sterker - met een gezamenlijke omzet van jaarlijks 80 miljoen euro -beter bestand tegen tegenslagen en heeft een gunstige uitwerking op de economie: in 2017 zijn er ca. 2000 arbeidsplaatsen bijgekomen in de havens. De toename van economische activiteit biedt tal van mogelijkheden: nieuwe (buitenlandse) investeerders, en nieuwe arbeidsplaatsen.

De heren zijn zich bewust van de cultuurverschillen, maar zijn van mening dat cultuurverschillen een verrijking moeten zijn. Door herindeling van de organisatie en integratie-trainingen kan veel bereikt worden. ‘De eerste maanden van het bedrijf zijn zo positief, dat wij onze targets ambitieus moeten bijstellen’. Op de vraag wat hun visie is op de discussie over een tolvrije tunnel is het antwoord:  ‘De fusie was nooit tot stand gekomen zonder het kanaal en zonder de Westerscheldetunnel. Beide zijn nuttig en noodzakelijk geweest voor deze totstandkoming’.
De maatschappelijke zetel van North Sea Port komt in Sas van Gent in het voormalig gemeentehuis aan de Westkade, daar zal het management team bij elkaar komen. Het Huis van de Vrije Schippers in Gent (aan de Graslei) wordt gebruikt voor ontvangst van buitenlandse gasten zoals ambassadeurs. Medewerkers zullen zoveel mogelijk vanuit de huidige locaties werken.

De powerpoint presentatie van North Sea Port is op te vragen bij het secretariaat: demaatschappij@dezb.nl

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden