Verslag netwerkbijeenkomst 9 februari - Patrick Keizer

In deze winterse periode waarin de griep alom rond waart, wekt het geen verbazing als ons het bericht bereikt dat Yamina Abdoun door de griep is geveld. Heel erg jammer, maar wij hopen dat zij op een later moment in de toekomst alsnog wil spreken op één van onze netwerkbijeenkomsten.
De heer Patrick Keizer werd bereid gevonden in te vallen. Dat hij als  ‘inspirator’ mag fungeren in het rijtje    prominente personen die op het jaarprogramma staan, vindt hij een hele eer.
Met zijn unieke ketchup fabriek in Graauw is de heer Keizer van een beginnend ondernemer met potentieel langzaam aan het uitgroeien tot nationaal en internationale bekendheid. Hij is begonnen als grafisch vormgever, maar hij is ook hobby-kok, en kwam zo op het idee om ketchup te gaan maken, een product dat oorspronkelijk werd gebruikt om voedsel te fermenteren, maar heden ten dage wordt gebruikt om voedsel nog smakelijker te maken. Zijn idee om leuke kleine jeneverflesjes als verpakking te gebruiken, heeft hij aan zijn vader te danken. Die werkte namelijk in de Rotterdamse havens, waar ze wel wisten hoe ze een lekker slokje makkelijk in hun zak konden verstoppen.

In augustus 2013 begon hij met de productie van de eerste flesjes ketchup. In november meldde zich de eerste winkel aan, die belangstelling had de ketchup te koop aan te bieden. In de loop der jaren kwam er meer mond-op-mond reclame en publiciteit, o.a. in twee tijdschriften waar onder de Zeeland Glossy van Nelleke Launspach. Zo ontstond er landelijk meer belangstelling voor de ‘Zeeuwse ketchup’. Hoewel de heer Keizer niet persé wil vasthouden aan de benaming ‘Zeeuws streekproduct’ komt op de zoekmachines op internet steevast zijn ketchupfabriek in beeld als gezocht wordt op de benaming ‘Zeeuwse ketchup’. Inmiddels is zelfs internationaal belangstelling getoond voor zijn ketchupfabriek. Het assortiment is in de loop der tijd uitgebreid met verschillende soorten zelf gemaakte ketchup: naast de klassieke smaak, met een uitgekiende mix van kruiden en specerijen, wordt er ook polderketchup en mosterdketchup geproduceerd.

Hoewel de productie groeit, wil de heer Keizer de ketchup samen met zijn vrouw ambachtelijk en handmatig blijven maken. Ook wil hij het vak graag onderwijzen aan studenten – hij heeft sinds kort 2 stagiaires in zijn fabriek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: http://www.deketchupfabriek.nl/

Aan het eind van de bijeenkomst krijgt de heer Simon Jongepier van de gemeente Middelburg het woord. Iedereen wordt uitgenodigd de conferentie   ‘Vrijheid van ondernemen’ bij te wonen op 30 maart a.s., in het oude stadhuis te Middelburg. Ingegaan wordt op kansen en belemmeringen van ondernemers in de 21 eeuw. Dit congres wordt georganiseerd in het kader van het 800 jarig bestaan (stadsrechten) van Middelburg in 2017. Voor meer informatie: http://middelburg800.com/

 

 

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden