Verslag lunchbijeenkomst ’t Visserskot - 28 februari 2018

Zonder het te weten bevonden de leden van Departement West-Brabant zich op woensdag 28 februari 2018 op een historische locatie, want: exact gelegen op de voormalige grens met het grondgebied van de gemeente Teteringen. En dat aan de Wilhelminavijver, die toch gelegen is aan wat thans de rand van het centrum van Breda wordt genoemd. Het kan verkeren.

Walter van de Calseyde wist de aanwezigen te boeien met deze en vele andere wetenswaardigheden over de historie van Breda in zijn lezing tijdens de goed bezochte lunchbijeenkomst “Het Waarom van Breda” in het Visserskot.

Vanaf het moment dat de eerste jager-verzamelaars zich in 9000 v. Chr. vestigden op de grens van zand- en kleigronden, via een door de bloeiende scheepvaart en aanverwante handel in vis en bier groeiend stadje tot aan de aanleg van een spoorweg, de A16 en de zuidelijke rondweg, liep als rode draad door het verhaal van Walter dat Breda een stad van verbinding is. Die verbinding heeft een geografische oorsprong maar is eveneens geworteld in de ondernemersgeest van de inwoners. Bijvoorbeeld door te bepalen dat de rivier Mark slechts in Breda overgestoken mocht worden en dat dit ter plaatse van de Tolbrug diende te geschieden, alwaar uiteraaard een aanzienlijke inkomstenbron voor de stad ontstond. Maar wist u ook dat Breda als bedevaartsoord in het verleden reeds vele “toeristen” aantrok waarvan herbergiers en marktkooplieden profiteerden?

Met een levendig verhaal over lang en minder lang vervlogen tijden, dit alles aan de hand van de vijf P’s (Plaats, Product, Prijs, Promotie en Personeel) van Breda, heeft Walter de aanwezigen een mooi inzicht gegeven zowel de historie als de toekomst van de stad. Zoals gezegd was de geografisch ligging gunstig, maar was het vooral de ondernemingszin die de stad tot grote hoogte heeft gestuwd.

Verrijkt met deze kennis, een heerlijke lunch en veel nieuwe contacten, kunnen de leden terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.

Wij danken ’t Visserskot voor de uitstekende ontvangst en Walter van de Calseyde voor zijn enerverende bijdrage.

      

Departement West-Brabant


1 Reactie

Dank voor deze lovende recensie. Blij mee en heel graag gedaan. Eervol ook!

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden