Verslag lunchbijeenkomst met interactieve lezing door drs Jaco van Duivenboden

‘E-Health Update’

17 januari 2018 Quatre Bras - Best

Na de goedverzorgde lunch is Jaco gestart met een stukje geschiedenis: Hoe zag de toekomst er vroeger uit. Een van de eerste pogingen om zonder direct contact met patiënten tot een diagnose te komen, stamt uit 1925 diagnose via de radio/televisie impulsen

Bijna 100 jaar later zijn er technisch al zoveel meer mogelijkheden. E-health gaat over digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning en/of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg.

En e-health wordt steeds gewoner. De zorg van toen ziet er nu uit als een rechtstreeks contact tussen de dokter en de patiënt. Nu is de zorg rondom een patiënt georganiseerd en zijn er veel meer zorgverleners dan alleen de dokter: paramedische zorg, mantelzorg, huisarts, thuiszorg, verschillende specialisten.

Jaco neemt ons mee naar 2040 en geeft ons een doorkijkje naar de zorg: de zorgkosten stijgen enorm door de vergrijzing maar ook door de toegenomen medische wetenschap waardoor ziekten die nu dodelijk kunnen zijn, een chronische ziekte worden.

Netwerkzorg, dus zorg uit verschillende disciplines en rondom de patiënt georganiseerd, zal de komende jaren verder groeien. Daarin speelt de juiste informatie een cruciale rol om de kwaliteit van zorg de te kunnen handhaven en te verbeteren. Dus verbindingen tussen betrokkenen bij de zorg van een patiënt zijn daarom noodzakelijk zodat de juiste informatie op het goede moment gedeeld kan worden en zichtbaar is voor de juiste persoon. Dat is ook de rol van e-health ontwikkelingen.

NICTIZ is het landelijk expertisecentrum e-health en vervult de rol van partner, loket en adviseur rondom e-health.

Vervolgens kunnen onder leiding van Jaco onze ervaringen op e-health gebied uitwisselen. Herkennen we de verschillende soorten e-health toepassingen? Of is het geen e-health? We zien verschillende foto’s van stappentellers, fitbits, websites. Maar ook technologische snufjes zoals het via de huid meten van het bloedsuiker door diabetes patiënten.

E-health heeft verschillende dimensies, vertelt Jaco, namelijk ten behoeve van:

  • de gebruiker;
  • het proces en
  • de techniek

Hoe ziet e-health er dan nu op dit moment uit? Jaco geeft een mooi voorbeeld van Google. Veel mensen googlen hun ziekteverschijnselen als zij ziek zijn, maar ook de diagnose als zij die te horen hebben gekregen. Google kan inmiddels op basis van deze gegevens een griep-epidemie voorspellen: de big data laten zien dat mensen met pieken op zoektermen zoeken die verwant zijn aan de (verschijnselen) van griep. Zie grafiek boven aan dit bericht.

Ook is er inmiddels een mooie e-health toepassing door het NHG ontwikkeld: Thuisarts. Hierop wordt betrouwbare informatie over ziektebeelden gedeeld. Informatie die gebaseerd is op de standaarden die huisartsen gebruiken.

Jaco noemt ook een aantal betrouwbare apps die ontwikkeld zijn en die een mooie toepassing van e-health zijn: Moet ik naar de dokter – app (informatie wordt gevuld door Thuisarts), de Kies ik gezond – app. Websites die onder e-health vallen: Mirro (over zelf aan de slag gaan met milde psychische klachten) en minderdrinken.nl

Ook in de ziekenhuiswereld wordt er veel aan de ontwikkeling van e-health gedaan. Zo hebben patiënten van inmiddels 28 ziekenhuis via DigiD toegang tot hun medische gegevens (patiëntenportalen). In de eerste lijn zijn ook huisartsen actief op het gebied van e-health bijvoorbeeld doordat patiënten via een app afspraken kunnen maken voor een consult of voor een terugbelverzoek of het aanvragen van herhaalrecepten. De fax voor herhaalrecepten is aan het verdwijnen!

De ontwikkeling zal zich voortzetten waarbij er balans gezocht moet worden tussen de technische mogelijkheden, privacy/veiligheid en ethiek.

Jaco is op Twitter te volgen @ictzorgen, Nictiz is op Twitter te volgen @nictiz

Departement Oost-Brabant


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden