Verslag jaarcongres De Maatschappij 28 oktober 2021

Geslaagd jaarcongres Design & Technology vol energie en innovatie én jong talent!
Ruim 140 mensen (leden en introducees) waren 28 oktober in het Evoluon in Eindhoven om deel te nemen aan het jaarcongres van De Maatschappij, dit jaar georganiseerd door departement Oost-Brabant met ondersteuning van departement Arnhem. Het was een weerzien van leden die elkaar vanwege corona-maatregelen al lang niet meer ontmoet hadden.

Wim Daniëls, de dagvoorzitter, opende het jaarcongres met te noemen welke showcases er in de Koepel aanwezig waren. En gedurende de dag wist hij met anekdotes en leuke taalweetjes de programmaonderdelen met elkaar te verbinden.

Experience in de koepel
De koepel was ingericht met een keur aan showcases gerelateerd aan de drie O’s en/of aan de congresthema’s:

•    vijf studententeams van de TU/e met duurzame projecten (CASA – duurzame betaalbare sociale woningbouw, CORE – batterij shredder, SOLID – hernieuwbare energie uit ijzer, POLAR – onderzoeksvoertuig Antarctica, Nurdle Soup – data microplastics)
•    Petje Af - onderwijs voor kwetsbare kinderen
•    HAN met de Kletsbot voor eenzame ouderen (zorg)
•    stichting Fluffy Rabbit (zorg) die Ronald McDonald huizen ondersteunt
•    Waterschap De Dommel / MTD (combi overheid en ondernemer) met het platform Waterbank waar vraag en aanbod van restwater samenkomen
•    Oostendorp Autogroep met twee waterstofauto’s
•    DAF met een truck die getransformeerd kan worden als elektrische of waterstof truck

      
Na een kort voorstelrondje van het bestuur Oost-Brabant, dat dit jaarcongres organiseerde, kon het interactieve programma beginnen.

Start de energy
De deelnemers werden tijdens de opening aangenaam verrast met een wervelende show door Bandia Na Irish Dance, 8 leerlingen van DOE040 (democratische school in Veldhoven). Zij toonden de zaal een Ierse dans met een eigen touch. Hun lichtvoetigheid en energie brachten de handen op elkaar. Na de middagpauze kwamen ze terug met een andere prachtige choreografie van een Ierse dans.

Ons = samen doen
Fancy van de Vorst, strategisch adviseur regionale samenwerking en public affairs bij Fontys Hogescholen, haakte aan op de drie O’s van De Maatschappij met een vierde O. De O van ‘Ons’: wij zijn de gemeenschap, wij zijn de maatschappij. Daar begint en eindigt alles mee. De vier O’s zijn de fundamenten voor regionale samenwerking. Dat zie je terug in Brainport Eindhoven met diverse campussen als High Tech Campus, TU/e en Fontys Campus, Strijp S en Automotive Campus waar diverse disciplines samenwerken: onderzoek, de creatieve en de maakindustrie. Techniek, design en kennis zijn de kenmerken van deze regio en worden wereldwijd geroemd. ‘Samen bouwen we aan iets moois’, zegt Fancy.

Lef, gewoon doen!
Mariska Louman, Senior Adviseur Wonen en Innovatie van de Gemeente Eindhoven, hield een bevlogen verhaal over het nieuwe bouwen en het nieuwe denken in woningbouw. Om de vraag aan heel veel woningen te kunnen voldoen moeten we anders denken en anders bouwen: de hoogte in, op daken, ‘over’bouwen en zo groen mogelijk met minder auto’s en minder parkeerplaatsen (smart mobility). Maar ook woningen die je kunt recyclen of als legostenen naar eigen wens in elkaar kunt zetten en weer uit elkaar kunt halen. Met het project Milestone (zwerfkei) is in co-creatie met bewoners en stakeholders een proeftuin van vijf 3D beton-geprinte woningen bedacht, waarvan nu een woning in gebruik is. Alleen daar waar beton nodig is wordt betonpasta gebruikt met minder materiaal en lichter transport tot gevolg. Er zijn nog veel hobbels te overwinnen maar ‘we hebben lef, we doen het gewoon!’, was Mariska’s pleidooi om innovaties daadwerkelijk tot uitvoer te brengen.

Het wiel niet opnieuw uitvinden
Onder leiding van Wim Bens, innovator, inspirator, kwartiermaker, raakte het zorgpanel (René Bakker - HAN, Reon Smits - Mentech, Boris Polm - KPlusV / Medtech en Niels van Gorp - Kenniscentrum Digitale Zorg van VGZ) met elkaar en de zaal in discussie over innovaties in de zorg. De vraag in hoeverre technologie (o.a. Artificial Intelligence) bijdraagt aan de kwaliteit en kostenbeteugeling van de zorg stond centraal. Aan de hand van vier stellingen werd gepoogd hier een antwoord op te geven.

In de zorg is het zaak om complementair te zijn, is het belangrijk om andere vragen stellen vanuit andere invalshoeken, het systeem te vernieuwen en data goed te interpreteren. Kan een supermarktmanager of iemand uit de logistiek het ‘overnemen’ in de zorg? Zouden de zorgkosten dalen? Pittige stellingen kwamen voorbij.
    

We hebben technologie nodig, bijvoorbeeld om het personeelstekort op te lossen. Daar wordt de zorg niet per se kouder van. Door technologie kunnen er ook meer handen aan het bed komen. Ook hoeven we het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. We moeten meer samen doen, leren van elkaar, in co-creatie dingen uitproberen en geslaagde projecten elders gebruiken. We kunnen niet meer zonder technologie was de conclusie van het panel en de zaal.
De CATCH-box deed hier goed zijn werk want er waren voldoende reacties en vragen uit de zaal.
   

‘Het was een geslaagd jaarcongres; agenda, sprekers, locatie en catering was allemaal van hoog niveau. Top!’ - departement Het Gooi -

       

Gehoord, gezien en erkend
Na de lunch zette Ineke Hurkmans de deelnemers in beweging met haar beproefde JUMP-methode. Iedereen wil gehoord, gezien en erkend worden is het motto van Ineke. In tweetallen werkten de deelnemers een aantal wezenlijke vragen door om te eindigen met het nemen van een besluit en advies en tips hierover aan jezelf. JUMP was een energieke aanvulling op het dagprogramma.

Water, de blauwe motor
Jeroen Rijke, lector Sustainable River Management aan de HAN, maakte de toehoorders duidelijk hoe er anders met water, met de rivieren moet worden omgegaan. Eind 21e eeuw wordt een zeespiegelstijging van 1,2 m verwacht. Overstromingen komen vaker voor, maar ook laag (grond)water door droogte. De rivieren zijn in de loop van de tijd steeds meer ingesnoerd om moderne scheepvaart mogelijk te maken en het water sneller naar zee te laten gaan. De bodem erodeert en de uiterwaarden worden steeds hoger. In plaats van steeds meer zand in de rivieren te storten en rivierverruiming toe te passen is het de oplossing om uit te gaan van het DNA van de rivieren: laat het landschap zijn werk doen en bedenk vanuit deze ondergrond welke functies er hierbij passen.
   

‘Het was een top dag en een top congres. Ontzettend goed georganiseerd, afwisselend en hele leuke sprekers/gespreksleiders. - Mariska Louman -

Alles ligt al klaar voor versnelde duurzaamheid
Energietransitie panel begeleid door Ruud Koornstra, ondernemer duurzaamheid en prof. dr. ir. Ton Backx(directeur van het Institute for Photonic Integration TUe, initiator van Photon Delta, Vice-President International Relations en hoogleraar Model gebaseerde Regeltechniek). In het panel: Jack Martens – Daf, Adwin Martens – WaterstofNet, Theo Heinink – o.a. provincie Gelderland, Peter Paul Laumans – Formula E, Tom Cobbenhagen - Lightyear.
   

Er is geen schaarste aan energie (zon-wind-water) maar die moet wel toegankelijk worden gemaakt. Alle processen voor het winnen van energie zijn er maar we moeten lef hebben.
Iedereen in het panel is optimistisch over de toekomst als de overheid geen rem er op blijft zetten. Als we het samen willen en samen doen kunnen we energietransitie snel realiseren. Laumans wil via de as van de sport burgers triggeren om in emissieloze auto’s te gaan rijden. Zijn Formula E – race naar NL halen zou hieraan kunnen bijdragen.

Ton Backx sluit af met de voorspelling dat energie zelf niets meer kost, maar dat we alleen betalen voor de infrastructuur.

Na het bedanken van Astrid de projectleider, Diane en Patricia van het landelijk bureau werd er gezellig nagekletst onder het genot van een Brabantse borrel en lekkere bites.
           

Behalve een kennisevent was dit jaarcongres ook vooral een netwerkevent: contacten zijn weer aangehaald en nieuwe contacten gelegd om elkaars ideeën/projecten/bedrijven te helpen een boost te geven, aan te jagen.

Jacqueline van Ewijk / Connie Smits, 1 november 2021

Departement Oost-Brabant


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden