Verslag Drechtsteden april 2017

‘Leren is veelal een sociaal gebeuren’

De ontwikkelingen in het onderwijs gaan heel snel. Daarom is het maar goed dat bij de lunchbijeenkomst van De Maatschappij departement Drechtsteden op 12 april Bert van de Burgt aanwezig was, in zijn hoedanigheid als landelijk ambassadeur van Werken en Leren. Hij vertelde het publiek bij het Da Vinci College in Dordrecht over de kenmerken en voordelen van werken en leren.

Moet je je hele leven lang leren? Ontdekkend leren is helemaal van deze tijd. Werken en leren hebben we nodig voor allerlei punten in ons leven, stelde Van der Burgt. Zo is het nodig voor reparatie: wie geen opleiding heeft gevolgd op jonge leeftijd, moet die laten kunnen inhalen. Ook haalde hij wisseling in de loopbaan aan: wie pas op latere leeftijd erachter komt dat hij iets anders wil doen, moet een opleiding kunnen volgens om een switch te kunnen maken. De spreker had het ook over bij de tijd blijven en vooruitkomen in de samenleving. Hoe? Door je competenties actueel te houden, om zo je arbeidspositie op peil te houden. Tot slot is er een sociaal culturele en persoonlijke functie als het gaat om werken en leren, volgens Van der Burgt. Ofwel: leren om jezelf ook in algemene zin te blijven ontwikkelen

 

 

 

 

“Een leven lang leren kent dus verschillende posities. Het onderwerp is heel actueel, want recent zijn er twee rapporten uitgekomen die de noodzaak laten zien van een leven lang leren. Ook informeel leren is belangrijk – op een spontane manier leren. Het leren is doorgaans niet individueel, maar het is veelal een sociaal gebeuren waarin ook anderen een rol van betekenis spelen.”

Dat is een van de kenmerken van informeel leren, maar er zijn er meer, stelde Van der Burgt. “Informeel leren is geïntegreerd in het werk en de dagelijkse routine. Terwijl formeel leren overdracht van kennis, vaardigheden en attituden inhoudt. Met de leraar als kennisoverdrager. Een beroep omvat meer dan kennis en kunde alleen. Elk beroep heeft een eigen cultuur. Dit vraagt meer vaardigheden van een persoon. Het gaat erom dat iemand van beroepsvaardig naar bedrijfsvaardig kan gaan.”

De spreker vertelde ook over de problemen waarmee het onderwijs kampt. Zo ziet hij een leegloop van het vmbo en er zijn te weinig banen na het praktijkonderwijs. Hij hield een pleidooi voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). “Mensen krijgen hierbij meer praktijk dan school, ze ontvangen salaris en doen werkervaring op tijdens het leren. Bbl biedt toegevoegde waarde. Zo is in de praktijk leren een mooie kans, kun je direct aan de slag en voel je je geen leerling maar een collega. Werkgevers en werknemers weten zo wat ze aan elkaar hebben en dit geeft lange termijn voordeel.”

Tijdens het "drie minuten praatje" hield locatiemanager Hester Avis een vlammend betoog over de actieve weekendschool Stichting Pet'je af in Dordrecht. 

 

 

Bezoekster Margriet Aalberts is blij dat zij naar de lunchbijeenkomst gekomen was, zo vertelde zij. “Het is de eerste keer dat ik een bijeenkomst van De Maatschappij bezocht. Ik ga vaker naar netwerkbijeenkomsten, maar deze opzet van lunchen en een lezing heb ik nooit eerder gezien. Dit is dus nieuw en anders voor mij. Het onderwijs is een interessant onderwerp. Zelf heb ik een communicatie-adviesbureau en ben ik graag op de hoogte van wat er in ondernemersland zoal gebeurt. Daar is zo’n bijeenkomst is ideaal voor.”

 

 

Ook Paul Hendriks, fervent bezoeker van De Maatschappij, was enthousiast. “Bert kan prima een verhaal houden, maar dat wist ik al uit ervaring. Ik probeer als ik tijd heb elke maand naar deze netwerkbijeenkomsten te gaan. Vooral om ervaringen uit te wisselen.”

 

Filmimpressie lunchbijeenkomst De Maatschappij Drechtsteden april 2017 met Bert van de Burgt.

 
 

Departement Drechtsteden


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden