Verslag bijeenkomst Avans met Jef Staes – 8 mei 2018

Binnen in de koelte van de foyer van Avans Hogeschool Breda verzamelden zich, nu eens niet rond lunchtijd maar buiten kantooruren, maar liefst zo’n 90 Maatschappij-ers en hun introducé(e)s. Zij trotseerden de lokroep van de zon en de terrassen om onderdeel uit te maken van een inspirerende avond die in het teken stond van innovatie en disruptie.
Onder de aanwezigen bevonden zich niet alleen introducé(e)s maar ook vertegenwoordigers van de (Rijks)overheid en enkele studenten van Avans. In zijn woord vooraf lichtte voorzitter Joost Bauwens daarom nog eens toe waaruit De Maatschappij is ontstaan en hoe haar missie en doelstelling luidt ten aanzien van de samenleving in 2018-2030.

Het stokje werd snel overgedragen aan dagvoorzitter en voormalig bestuurslid van ons departement Daniëlle de Jonge, die op zeer kundige wijze een paneldiscussie leidde met als kernvragen hoe innovatie binnen een organisatie wordt bereikt en wat daar juist aan in de weg staat.
Joris Toonders (CEO Yonego) voerde aan dat het belangrijk is om geloof te hebben in een groep enthousiaste mensen. Die moet je niet “kapot-managen” door taakgestuurd werken vanuit strakke functieomschrijvingen, maar nieuwe ideeën moet laten verkennen met speelruimte en vrijheid. Hij kreeg bijval van René Theunis (adjunct-directeur Avans), die aangaf dat docenten input zouden moeten leveren op het onderwijsprogramma en dat studenten na een gewenningsperiode de lead dienen te krijgen om zelf aan de slag te gaan met actuele onderwerpen uit de praktijk. Studente Muriël Maas beaamde dat dit voor studenten aantrekkelijk is, omdat deze aanpak niet uit gaat van enkel “zenden” door de docent, maar van eigen onderzoek en verantwoordelijkheid. Ook vanuit de overheid wordt verantwoordelijkheid en inspraak buiten de eigen organisatie gelegd, zo vertelde Boaz Adank (wethouder gemeente Breda). Bovendien kent de gemeente een subsidieprogramma om de financiële belemmeringen en/of risico’s van innovatie weg te nemen. Een mooie afsluiter van de paneldiscussie vormde de opmerking van Luc Keijzers (directeur PPB Rabobank Breda) dat eigenwijs zijn een randvoorwaarde is, mits daarvoor de ruimte wordt geboden.

Hierop volgde een inspirerende, confronterende en vermakelijke lezing van Jef Staes (Red Monkey Company), die eigenlijk niet in een paar zinnen samen te vatten is. Toch wagen we een poging. Geheel in lijn met de opmerkingen uit het panel stelt Jef dat we in dit tijdperk niet kunnen overleven door te werken en leren vanuit discipline en intelligentie en dat dit alleen lukt vanuit passie voor ons talent. We moeten stoppen met diploma’s uitdelen, stoppen met functieomschrijvingen en stoppen met praten over pensioen. We moeten durven duiden wat fout zit zonder bang te zijn te zeggen wat fout zit. Om het in de woorden van Jef te zeggen: “Als je vandaag de dag werkt in een organisatie waar geen ruzie is, dan ben je bezig met palliatieve zorg”. Onder ‘ruzie’ moet dan worden verstaan de strijd tussen de aandrager van innovatieve ideeën vanuit de werknemers enerzijds en het management anderzijds. Een strijd die inherent lijkt te zijn aan innovatie en disruptie.

We kunnen iedereen – en vooral degenen die helaas niet aanwezig konden zijn – van harte aanbevelen de lezingen van Jef Staes (nogmaals) op Youtube te bekijken.

Op het terras en aan de bar van het grandcafé werd onder het genot van een hapje en drankje nog lang en gezellig genetwerkt en nagepraat. We kijken terug op een zeer geslaagde namiddag en avond, waarbij behalve van inspiratie ook sprake was van verbinding tussen ondernemers, overheid en onderwijs, zowel op inhoud als in persoon.
Veel dank aan eenieders actieve bijdrage en aan Avans voor de uitstekende ontvangst en verzorging.

    

Departement West-Brabant


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden