Verslag bijeenkomst 16 september 2020

Op 16 september jl. had de maatschappij weer zijn eerste echte fysieke ledenbijeenkomst in de Boschwachter in Breda. Door het veelbelovende programma, met o.a. een lezing van Greetje Bos Wethouder Leefbaarheid, Wijkveiligheid, Financiën en Energie, was de opkomst groot, maar liefst 52 bezoekers waaronder een groot aantal introducees.

Na het welkomstwoord van Reinier heeft Greetje ons gedurende haar hele lezing, over de noodzaak om de ondermijnende criminaliteit te bestrijden, geboeid. Greetje nam ons mee in de rol die Brabant heeft gespeeld in internationale drugscriminaliteit. Brabant heeft zich van oudsher getypeerd als een provincie waar volgens de Brabanders alles mogelijk was, en waarin weinig werd aangetrokken van de overheid. De smokkel tussen Nederland in België uit het verleden heeft eveneens bijgedragen aan een crimineel drugsklimaat. Toen later de samenwerking met Amsterdam werd aangegaan, waar de logistiek reeds voor handen was, groeide Brabant uit tot een belangrijke speler in de internationale drugshandel.

Om deze ondermijnende criminaliteit te bestrijden heeft zij een masterplan opgesteld, dat vier pijlers telt.

- De eerste pijler berust op repressie: ze pleit ervoor om beroepscriminelen intensiever te straffen. Onderzoek leert inmiddels, aldus  Greetje, dat met langere opsluiting van beroepscriminelen de samenleving beter af is. Ze pleit voor hoger straffen en het afpakken van vermogen.

- De tweede pijler berust op preventie. Deze pijler is volgens Greetje in onze maatschappij nog onvoldoende ontwikkeld. Criminelen die op dit moment acteren zijn verloren, maar voor de jonge aanwas moet geprobeerd worden om die van de criminaliteit af te houden. In Breda is er al een mooi project ‘grote broer, grote zus’. Er zouden meer van deze projecten moeten komen.

- Als derde pijler noemt Greetje een forse impuls in de strafrechtpleging op Politie, Justitie en Rechtbank niveau. De minister van Justitie en Veiligheid heeft inmiddels een multidisciplinair team in het leven geroepen maar dat vindt Greetje onvoldoende. Er moet tevens geïnvesteerd worden in de weerbaarheid van het Openbaar Ministerie. Van de Officier van Justitie wordt anno nu veel mee gevraagd dan zo’n dertig jaar geleden. Dat geldt ook voor de gemeentelijke ambtenaren.

- De vierde en meest in het oog springende pijler is legalisatie van drugs. Greetje wil beginnen met de legalisering van softdrugs. Zij is van mening dat het perverse verdienmodel beëindigd moet worden. Daarbij zal de overheid moeten reguleren zoals zij doen in alcohol- en sigarettenwetgeving.

Het masterplan van Geertje brengt heel wat in beweging in de zaal. Gelukkig is er nog volop gelegenheid om Greetje te bevragen, en daar wordt gebruik van gemaakt.

Zo vraagt iemand zich af waarom het zogenaamde “pak-ze-geld” niet wordt geïnvesteerd in de bestrijding van de criminaliteit. In Amerika wordt hier al mee geëxperimenteerd. Greetje geeft aan dat zij daar in beginsel niet op tegen is. Het pak ze geld gaat nu naar de algemene middelen.

Een andere vraag is of het niet zinvol is om ook te kijken naar de normen en waarden in de maatschappij. Het lijkt erop dat het steeds normaler wordt om een pilletje te nemen, te snuiven, met ander woorden drugs te gebruiken. Moet daar geen aandacht voor komen? Greetje is van mening dat alleen legaliseren onmogelijk is. Net als met alcohol en sigaretten zal er ook moeten worden voorgelicht hoe slecht drugs voor de gezondheid is.

Een mooie vraag is ook hoe bedrijven kunnen meewerken aan de aanpak van de criminaliteit. Greetje zou het een goed idee vinden indien bedrijven jongeren die al met één voet in de criminaliteit zitten te helpen door bijvoorbeeld een stageplek aan te bieden, zodat ze uit de criminaliteit blijven en ze zo te “verleiden” richting een legaal bestaan.

Bovendien zouden wij onze maatschappelijke betrokkenheid op politiek niveau over dit onderwerp kunnen laten horen.

Johan besluit met het bedanken van Greetje en een verwijzing naar de borrel en het diner. We hebben nog lang nagepraat. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Op 28 oktober zijn we te gast bij NAC Maatschappelijk, waar we een mooie link zien met de preventie-pijler waar Greetje Bos op doelde.
 

Departement West-Brabant


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden