Verslag bijeenkomst 16 april "Blockchain"

In het atrium van Rabobank Breda verzamelden zich aan het eind van de mdidag de leden van De Maatschappij die iets (of meer) wilden weten over Blockchain. Na even bijpraten onder het genot van een kop koffie begon Peter van Kalmthout aan een onderhoudende lezing.

Wat is blockchain eigenlijk? Als we het goed begrijpen: een softwareplatform met een keten van losse informatieblokken, die middels smart contracts aan elkaar worden gekoppeld. Voorbeeld: een verkoper vult een “vakje” in op de blockchain, koper neemt dat als vertrekpunt en borduurt daar op voort, ze sluiten ieder af met eigen digitale handtekening, en zo ontstaat een keten.

Peter legt uit dat dit een veilige manier van zakendoen is, want als iemand een stukje data wijzigt dan knalt de keten er uit. Als alle vinkjes op groen staan keert de bank het vooraf gereserveerde bedrag uit. Tussenkomst van bank is echter niet noodzakelijk; software kan zo worden geprogrammeerd dat een akkoord wordt gesignaleerd en een rechtstreekse transactie wordten goedgekeurd en afgerond.

Blockchain is het platform, software wordt geschreven door specialistische bedrijven, vaak toegespitst op specifieke branche. Het is ook geschikt voor persoonsgegevens, elektronisch patiëntendossier, etc. en bovendien kunnen verschillende softwaresystemen aan elkaar gekoppeld worden (“meta-chain”).

Er zijn veel vragen uit het publiek en dat leidt tot een interessant gesprek. Dat geldt ook voor de borrel achteraf: levendige gesprekken en informatieuitwisseling, maar uiteraard ook ‘gewoon’ een gezellig samenzijn. Wat ons betreft dus weer een zeer geslaagde bijeenkomst. Graag tot ziens bij de volgende!

Departement West-Brabant


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden