Verslag 20 januari 2020 – ALV, lezing en diner

Dit jaar was, onder het motto “verandering van spijs doet eten”, de locatie voor de ALV het in centrum Breda gelegen Publieke Werken. Zo’n 25 leden waren aanwezig om te benoeming van twee nieuwe bestuursleden bij te wonen, het verslag van de activiteiten aan te horen en het bestuur décharge te verlenen voor de jaarcijfers.

Na een korte pauze volgde de buitengewoon interessante lezing van Rutger Hoekstra over de vraag of het BBP nog wel de maatstaf moet zijn om welvaart en vooral welzijn te meten.
Daags voor de aanvang van het World Economic Forum in Davos wist Rutger over een aantal daar te bespreken onderwerpen veel te vertellen. We begonnen met een korte enquête, waaruit bleek dat de meerderheid van de aanwezigen dacht dat de huidige jeugd het financieel slechter zal hebben dan generatie van hun ouders.
Rutger vertelde dat het BBP weliswaar is gestegen, maar het gevoel van geluk en tevredenheid met het leven is min of meer gelijk gebleven. Hoe dat komt? Het BBP meet niet zaken als welzijn, duurzaamheid en de verdeling van inkomen of vermogen.

Toegespitst op “Brede welvaart in Breda”, waren positief opvallende antwoorden uit het publiek: snel groeiende bedrijven en lage werkloosheid. Negatief: lagere levensverwachting, meer eenzaamheid en meer misdaad dan gemiddeld in Nederland.
Tijdens een paneldiscussie met Joris Toonders (Yonego) en Ed Farla (gemeente Breda, Participatie), gaf Joris aan dat hij weigert te geloven dat inzetten op brede welvaart ten koste gaat van economische groei. Ed zag een meerwaarde in keuzevrijheid, niet direct in financiële aspecten. Hij pleitte voor een systeem dat meer open/flexibel is, omdat de systeemwereld die we hebben gecreëerd niet meer aansluit meer bij de werkelijkheid.

Zo eindigde het inhoudelijke deel van de bijeenkomst met positieve constateringen en belangrijke aandachtspunten voor een toekomst die welzijn en dus brede welvaart in Breda en de regio moet stimuleren. Met deze “bagage” begaven de 35 aanwezige leden zich naar de gezellige borrel en het dito diner. Het was weer een inspirerende middag en avond.

Het bestuur dankt alle leden voor hun aanwezigheid én hun actieve betrokkenheid. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar. Wellicht tot spoedig ziens op een van de volgende bijeenkomsten van De Maatschappij departement West-Brabant!
  

Departement West-Brabant


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden