Vacatures landelijk bestuur

De Maatschappij is een vereniging in transitie. Traditionele verenigings- en netwerkmodellen migreren mee met de behoeften van vandaag. Onze vereniging beweegt mee om zo de fantastische en zorgvuldig, sinds 1777 opgebouwde historie en nalatenschap ook voor toekomstige generaties veilig te stellen. In de overdracht van alles waar De Maatschappij voor staat, willen wij de generaties verbinden.

Tegelijk is het van overlevingsbelang dat De Maatschappij relevant blijft. Zoals we ons altijd hebben onderscheiden door onze relevantie in het centrum van het publieke debat. Door praktisch werk te maken van het oplossen van grote problemen die er waren. Door te verbinden. De uitdagende thema’s van vandaag waar we De Maatschappij een relevante rol in willen laten vervullen, zijn “Duurzaamheid” en “Technologische ontwikkeling”. Niet om zelf het wiel uit te vinden. Maar wel om de discussie mee te voeren. Om mee richting te geven. En vooral om daarmee bij te dragen aan een leefbare, voorspoedige, toegankelijke, open en welvarende samenleving voor alle mensen in Nederland.

Daarom zoeken wij twee nieuwe bestuursleden voor het landelijk bestuur die bij voorkeur:

  • Zin hebben om aan te haken in een enthousiast en bruisend bestuur, dat als team bereid is om de schouders er onder te zetten;
  • Hun CV willen verrijken met bestuurlijke ervaring bij een sinds 1777 landelijke en relevante vereniging;
  • Verstand hebben van één van de twee thema’s;
  • Visie willen ontwikkelen op én uitvoering willen geven aan uitdagende transitie van onze mooie vereniging;
  • Gezien willen worden als succesmakers in het verbinden van generaties en de doelgroepen Onderwijs, Overheid en Ondernemers;
  • Begrijpen dat een toekomst niet bestaat zonder verleden;
  • Niet bang zijn om van het gebaande pad af te wijken, kaders te doorbreken en out of the box te denken.

Wij bieden een fantastische ervaring en de kans om “groot” mee te denken en doen. Wij vragen vooral enthousiasme, betrokkenheid en een positief kritische blik.
Heb je nog vragen? Stuur dan een bericht naar hartelust@hartelustrmc.nl zodat een van de bestuursleden contact met je op kan nemen.

Ben je geïnteresseerd? Gebruik dan het mailadres om jouw relevante informatie aan ons te sturen.
Als je je interesse in een van de twee vacatures kenbaar hebt gemaakt, zullen we je extra informatie toezenden over de werkwijze van het bestuur.

Wij willen begin september gesprekken met kandidaten voeren zodat in de ALV van 26 september 2018 een voordracht plaats kan vinden.

Landelijk Bureau


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden