Update programma 2018

Dit jaar staat vooral in het teken van het landelijke jaarcongres op 26 september a.s. in Hengelo (Gieterij van ROC van Twente). Het wordt een prachtig congres waar we allemaal trots op kunnen zijn! Al aangemeld? Doen!

Maar we doen natuurlijk meer. Afgelopen ALV hebben we stil gestaan bij de ontstaansgeschiedenis van De Maatschappij - dat zal binnenkort op schrift gesteld en gedeeld worden via de website. En binnenkort zullen de volgende activiteiten aangekondigd worden:

- presentatie van de jonge tak van ons departement op 11 juli a.s in Haaksbergen;

- D’ran 2018 op 7 en 8 september waar de jonge tak meewerkt aan een aantal aansprekende workshops/lezingen;

- een bezoek aan No Hero in oktober.

Daarnaast organiseren we naar alle waarschijnlijkheid in november een woondebat in Enschede. Dit in navolging van de discussie vanuit de jonge tak over de toekomst van wonen voor jongeren in Twente. 

En we bereiden ons voor op het thema van 2019: natuur.
In 2019 willen we over natuur een drieluik organiseren, zoals we dat hebben gedaan voor zorg en voor cultuur. 

Oftewel: volop activiteiten! Suggesties voor de invulling van het thema natuur of voor een van de andere activiteiten? Uiteraard van harte welkom!

Namens bestuur Departement Twente,

Trudy Vos

Departement Twente


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden