Twents verkiezingsdebat

Negen ‘Twentse’ kandidaat-kamerleden van evenzovele partijen gingen op 1 maart met elkaar in debat over een zestal actuele onderwerpen. Departement Twente van ‘de Maatschappij’ en de Hengelose Sociëteit Eensgezindheid hadden deze bijeenkomst georganiseerd als voorbereiding op de Tweede Kamer-verkiezingen van 15 maart. Zo’n 150 bezoekers genoten van soms pittige debatten, waarbij ook de zaal zich niet onbetuigd liet.

Insteek was om de Twentse kandidaten te bevragen op hun rol voor Twente als ze eenmaal in Den Haag aan de slag zouden mogen gaan. Allen benadrukten het belang van een optimale bereikbaarheid via de weg en per spoor. Ook bij de verdeling van de middelen voor cultuur en onderwijs mag Twente niet ontbreken, gezien de kwaliteiten die de regio in huis heeft.

Voorzitter van het departement Twente, Trudy Vos, benadrukte in haar rol als lid van het College van Bestuur van het ROC van Twente, het belang van het techniekonderwijs, juist ook op mbo-niveau. En juist ook voor onze regio als innovatieve kennisregio. Zonder goed opgeleide mbo’ers kunnen wetenschap en de maakindustrie niet gedijen.

Indrukwekkend was de inbreng van de bijdrage aan het debat van een wajong’er, die de schrijnende gevolgen beschreef van de drastische bezuinigingen in de sociale sector. Hoezo, gelijke kansen voor iedereen?

 

Afwachten, wat de verkiezingen van 15 maart ons brengen. En wellicht organiseren we aan het eind van de komende regeerperiode opnieuw een debat: wat is er van de ideeën en toezeggingen van de regionale kandidaten terecht gekomen?

Departement Twente


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden