Traineeship Zeeland

(Foto: Nelleke Launspach / Business Class Connect)

'Laat toptalent proeven wat Zeeland is, en ze willen nooit meer weg'

De Zeeuwse voorzitters van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) pleiten voor een Traineeship Zeeland. Met Traineeship Zeeland worden afgestudeerde masterstudenten geholpen om als trainee aan de slag te kunnen in het Zeeuwse bedrijfsleven, overheden en overige instellingen. Met daarna de kans op een interessante baan.

‘Het is al jarenlang een zorg: de jongeren trekken weg en qua innovatiekracht bungelt Zeeland achteraan in het peloton. Aan de andere kant blijkt uit onderzoek van het ZB-planbureau (zie PZC van 24 mei) dat een kwart van de jongeren die voor studie en werk zijn ‘geëmigreerd’ uit Zeeland terugkeren. ‘Een nog groter deel zou heel graag willen terugkeren, maar dan moeten er wel interessante banen zijn. Geef ze eens ongelijk want in Zeeland kun je heerlijk wonen, zijn er bijna geen files en is er ook op cultureel gebied van alles te doen. Was er maar voldoende interessant werk voor met name hoger opgeleiden.’ Deze woorden komen van Jorrit Snijder, voorzitter van het Zeeuwse Departement van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, recht uit het hart. Zijn plan om een Zeeland-breed traineeship te ontwikkelen zal volgens hem jongere hoogopgeleiden aantrekken en daarmee wordt tevens de innovatiekracht van Zeeland versterkt.

Traineeships zijn er in alle soorten en maten. Diverse Zeeuwse bedrijven en instellingen hebben ieder afzonderlijk al vormen van traineeships. Ook op landelijk niveau zijn er goede voorbeelden te vinden zoals het Rijkstraineeprogramma waar trainees met uiteenlopende achtergronden deelnemen en bij verschillende ministeries geplaatst worden. Deze trainees werken vier dagen per week bij de betrokken instellingen en één dag per week volgen ze een gezamenlijk programma bij een universiteit waar relevante thema’s worden behandeld.

Neldes Hovestad, voorzitter van BZW Zeeland: ‘De kracht van het Zeeuwse traineeship is niet alleen dat het jaarlijks jonge professionals aantrekt, maar dat het om een programma gaat dat zich uitstrekt over heel Zeeland. Zowel de publieke als private sector alsmede overheden maken zich sterk om trainees te plaatsen. Juist deze bundeling maakt het interessant voor trainees alsook voor de deelnemende instellingen om talenten naar Zeeland te trekken. Het programma biedt eveneens vraagstukken die door inspirerende experts worden behandeld. Ook is van belang dat er aansluiting wordt gezocht bij professionaliseringstrajecten van de verschillende organisaties. Het biedt een kans om ook op dit vlak meer samen te werken.’

Jorrit Snijder haakt in: ‘Denk daarbij aan vraagstukken hoe we de Oosterscheldekering in 2030 duurzaam kunnen vernieuwen, of hoe we de innovatiekracht van Zeeland kunnen versterken. Daarnaast moeten we aandacht geven aan betere samenwerking met onze buren Vlaanderen, West-Brabant en Rotterdam, zonder daarbij onze eigen identiteit en zeggenschap op te geven. Er zijn Zeeuwse thema’s te over die een interdisciplinaire aanpak en vooral een eigentijdse en innovatieve blik op de toekomst verdienen.’

Het Zeeuwse departement van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de BZW Zeeland ondersteunen het Traineeship Zeeland van harte. Het is een pleidooi om jonge professionals naar Zeeland te halen en hen aan deze provincie te binden om daarmee de innovatiekracht te bevorderen. Onderdeel van Traineeship Zeeland is het kennis maken met alle aspecten van Zeeland tijdens het gezamenlijke programma. Daarin spelen cultuur, gastronomie, musea, kunst en landschap eveneens een rol. Want wat je leert kennen ga je waarderen.

Jorrit Snijder: ‘Traineeship Zeeland versterkt de samenwerking tussen de instellingen. Bestuurders krijgen een verfrissende spiegel voorgehouden. Dit blijkt ook uit ervaringen bij andere traineeprogramma’s waarbij trainees worden gekoppeld aan bestuurders. Het is wel van belang dat de trainees, wanneer ze hun programma succesvol hebben afgerond, een vaste baan krijgen in Zeeland. Het ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland zou wat ons betreft een centrale rol kunnen spelen in de organisatie van Traineeship Zeeland, zij hebben de kennis in huis om te organiseren en te structureren.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Jorrit Snijder, voorzitter van departement Zeeland: j.snijder@ucr.nl; of met drs. Cees Pille, secretaris van BZW: pille@bzw.nl

Departement Zeeland


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden