Shift Happens.... thema van de lunchbijeenkomst van 15 februari 2017

Shift Happens 

Met verandering en steeds snellere verandering krijgen we allemaal te maken en het gaat er om daar mee om te gaan en op in te kunnen spelen. De disruptie die verrast. Anticiperen op ontwikkelingen. Onze gastspreker van deze bijeenkomst: Arie van Tilborg, chief disruption officer van het Grafisch Lyceum Rotterdam hield  er een inhoudelijk sterk betoog over.

De bijeenkomst vond plaats in een voor ons departement nieuwe locatie: “Het Paleis”  in Schiedam.  De ontvangst was allerhartelijkst in deze bijzondere gelegenheid die tot ver buiten de regio in de belangstelling staat, veelal voor grote trouw- en  feestpartijen. Het was duidelijk dat “Het Paleis” verbazing en bewondering opriep bij onze leden en introducés. We mochten genieten van de sfeer, de sprookjeachtige entourage, vriendelijke bediening en een heerlijke lunch.

de presentaties op de zeepkist hadden alle aandacht

De zeepkist
Deze keer betraden twee sprekers onze originele “Sunlight” zeepkist.
Werner Roest deed een oproep voor de Lion’s filmdag op zondag 12 maart in het Wennekerpand,  waarvan de opbrengst gaat naar de ‘Stichting het vergeten kind’. Deze kinderen hebben uw hulp nodig voor een plek waar ze kunnen spelen en ontspannen en een veilige leefomgeving hebben!

Fred Meerhof, van de federatie Broekpolder, vertelde ons over de vorderingen van de Coöperatieve Vereniging Broekpolder, om dit mooiste stuk groen in de regio verder te ontwikkelen. Deze nieuwe coöperatie zoekt ambassadeurs, bedrijven, ondernemers en instellingen om hieraan deel te nemen. Fred Meerhof wil graag hiermee in contact komen. Wanneer je meer wilt weten en/of iemand weet die daar belangstelling voor heeft bel of mail Fred: 06-20493347  / Fredmeerhof@syrima.nl,

impressie van de lunchbijeenkomst 15 februari

Shift Happens…

Arie van Tilborg  was onze gastspreker:  onruststoker en veel gevraagd spreker om de steeds snellere veranderingen te duiden. Vanuit zijn achtergrond  en functie als Chief Disruption Officer aan het Grafisch Lyceum Rotterdam, de aangewezen persoon om hierover te vertellen.

Het was een inhoudelijk sterk en door korte filmpjes ondersteund betoog, waarin veel informatie  en voorbeelden voorbijkwamen. Het onderwerp is veelomvattend en het is welhaast een onmogelijke taak om in zo’n kort tijdsbestek het begrip ‘disruptie’ uit te leggen. Zijn (verkorte) presentatie is inmiddels aan alle leden toegestuurd. Onderstaand een paar highlights. 

Disruptie komt sneller naderbij dan we denken. De mondiale technologische en maatschappelijke ontwikkelingen dwingen het bedrijfsleven om steeds sneller te veranderen en om te gaan met al die onverwachte ontwikkelingen. In onze lineaire wereld zijn we niet toegerust om exponentieel te denken en te handelen. Kennis verspreidt zich razendsnel en de infrastructuur breidt zich nog sneller uit dan de afgelopen vijf jaar.  Bijna elk aspect van onze maatschappij, apparatuur, informatie etc. wordt gedigitaliseerd.  Dit betekent ook dat informatie goedkoper en sneller beschikbaar komt, het leidt tot democratisering en dematerialisatie van onze maatschappij.

Hoe reageren overheden en onderwijs hierop ?  Nu veel te traag, de cijfers van de regio Rijnmond wijzen nu al uit dat er op MBO’s  wordt opgeleid voor niet meer bestaande functies (40%) en ook het HBO (20%) heeft moeite om de veranderende vraag van de markt bij te houden. Dit zijn schrikbarende  cijfers en ontwikkelingen.

Voor het individu betekent het dat we zullen moeten leren sneller te “ontleren” om zodoende op alle veranderingen in te spelen. Nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren en dit continue te doen.

Duidelijk in Arie van Tilborg zijn gloedvolle betoog was dat ieder bedrijf, iedere organisatie en het onderwijs met deze fenomenen te maken krijgen en dat ze maatregelen moeten nemen om toch in te spelen op op disruptieve ontwikkelingen.    

Kortom, inspelen op de veranderingen, die doorgaans niet vanuit de traditionele spelers in uw branche zullen komen, is geen keuze, maar een noodzaak om te overleven.

Innovatief zijn en in staat zijn om tijdig te veranderen, voordat een slimme jongen op een zolderkamer iets bedenkt dat uw business overbodig maakt. “Durft u zich in de voet te schieten voor een ander u in de rug schiet?” zo noemt Arie van Tilborg dit.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifOm te besluiten dat de leuze van Pipi Langkous “Dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat kan ik wel”  hierop van toepassing is  en dat dit eigenlijk ook het motto is van vele start-ups die disruptie tot kunst hebben verheven.

Kortom een boeiend betoog met stof te over om nog vaak en lang over na te denken over wat disruptie nu eigenlijk voor ons allen betekent. De presentatie de onder de leden is verspreid is daar en handig hulpmiddel bij.

Onder dankzegging aan Arie werd de bijeenkomst besloten met verwijzing naar de nieuwsbrief op de vernieuwde website met daarin de oproep om kandidaten voor bestuursfuncties, werving van nieuwe leden en het aandragen van sprekers en thema’s voor het volgend seizoen. 

Departement Waterweg-Noord


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden