Rapport Commissie Erfgoed

Rond de zomer van 2018 kreeg ik van het landelijk bestuur de opdracht te onderzoeken wat er nu eigenlijk aan materieel erfgoed is, waar het zich bevindt en hoe het in het bezit is gekomen van De Maatschappij. Niet alleen is deze wetenschap een interessant gegeven, het einddoel is om naar het jubileumjaar 2027 tot een catalogus te komen van ons rijke verleden.

Na een oproep heeft een aantal leden zich gemeld om hieraan mee te werken (Margaret Dalman, Joloma Bakker, Willem Peek, Annick van der Lof) en samen vormen wij Commissie Erfgoed. Omdat voor deze veelomvattende klus de nodige expertise nodig was hebben we gezocht naar een gekwalificeerde student. Door de contacten van Margaret op kunsthistorisch vlak kwamen we in contact met prof. dr. Inger Leemans, die een van haar studenten op dit project attendeerde. En zo werd ons team versterkt met Micaela Cabrita da Palma, studente WO opleiding bachelor Geschiedenis: afstudeerrichting ‘Cultuur en Politiek’. Keuzevakken ‘Erfgoed’ en ‘Archivistiek en Paleografie’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Door haar aanstekelijke enthousiasme en deskundige aanpak kwamen wij al snel heel bijzondere objecten op het spoor en hoorden wij ook van het door De Maatschappij in 1872 opgerichte Museum van Kunstnijverheid. Micaela spendeerde onder andere vele uren in het Noord Hollands Archief, waar zo’n 85 strekkende meter (!) aan archiefmateriaal van De Maatschappij is opgeslagen.

Het bestuderen van in bruikleen gegeven objectlijsten van musea, archiefstukken, catalogi en aankooplijsten resulteert in het rapport. Alle objecten zijn nu gelokaliseerd, geïnventariseerd, gerubriceerd en daar waar mogelijk de herkomst achterhaald.

Hoe nu verder?
In het najaar ga ik met het landelijk bestuur in gesprek wat de vervolgstappen zouden moeten zijn om stap voor stap tot de hiervoor genoemde catalogus te komen.

Bovendien hebben wij het voornemen om voor álle leden van De Maatschappij een rondleiding langs al onze kunstschatten in het Rijksmuseum te organiseren onder leiding van Micaela. Wij zullen hier later op terugkomen!

Wordt vervolgd!

Astrid Camp

Astrid Camp bekijk profiel

Het nabestaandendossier. Wat voor u vanzelfsprekend is, kan een labyrint zijn voor uw nabestaanden. We staan in het dagelijkse leven niet vaak stil bij de gedachte ‘wat als’ of ‘stel je eens voor dat…’. Maar ook ‘straks als ik met pensioen ben…’ of ‘als de kinderen het huis uit zijn…’ zijn vaak woorden bij de nog vol in het leven staande (werkende) mens. Het is heel menselijk om niet stil te staan bij het levenseinde. Maar wat als ‘als’ niet meer komt? De nabestaande heeft al genoeg aan het hoofd bij het overlijden van een dierbare, het rouwen en het regelen van de uitvaart kost al zoveel verdriet en energie. Om het u en uw dierbaren het gemakkelijker te maken deze zaken het hoofd te bieden heb ik een nabestaandendossier ontwikkeld. Eén document waarin alle praktische zaken zijn vermeld die de latere nabestaanden ontzorgt. Of zoals de dochter van een relatie het treffend verwoordde: ik hoef nu niet meer als door een doolhof door het huis te lopen om te achterhalen wat zich waar allemaal bevindt.


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden