Privacy binnen je profiel

Beste Leden,

Wellicht bent u onlangs door een van onze leden benaderd om een persoonlijk doel te ondersteunen. Ofschoon de bedoelingen sympathiek zijn, is dit niet het doel waarvoor we onze mailadressen onderling beschikbaar stellen.

Belangrijk om te weten is dat deze mailing niet uitgevoerd is met een bestand waarin alle ledeninformatie stond. In die zin is er dan ook geen datalek. In dit geval is gebruik gemaakt van de mogelijkheid die alle leden hebben om in de interne omgeving de contactgegevens van andere leden te benaderen (alleen te benaderen door in te loggen als lid met gebruikersnaam en wachtwoord). Het bestuur vindt dat in een netwerkclub als De Maatschappij het beschikbaar stellen van contactinformatie aan medeleden inherent is aan het lid zijn van de vereniging. Tegelijkertijd rust daarmee op alle leden de verplichting om daarmee verantwoordelijk om te gaan. Concreet betekent dit wat ons betreft dat leden de contactgegevens van andere leden kunnen gebruiken om één-op-één contact te maken, maar uitdrukkelijk niet om een eigen database op te bouwen en die in te zetten voor eigen doelen.

Overigens biedt de eigen, beveiligde omgeving op de website u inmiddels de mogelijkheid uw contactgegevens onzichtbaar voor andere leden te maken. U doet dit als volgt:

1: Als u ingelogd bent opent u dit afrolmenu en kiest u “Mijn account”.
2: Bij uw contactgegevens klikt u op het potloodje.
3: In het pop-up schermpje kunt u aangeven of u uw mailadres en/of telefoonnummer onzichtbaar voor andere leden wenst te maken.
4: Sla de mutatie op.

Uw gegevens zijn wel blijvend zichtbaar en bruikbaar bij het landelijk bureau ten behoeve van berichten die u onder auspiciën van het Landelijk Bestuur toegezonden worden.

Wij hopen dat een en ander u niet al te zeer ontriefd heeft. Met dit bericht verwachten wij voor iedereen de gebruiksregels van de ledengegevens weer helder neergezet te hebben. Mocht u daarover nog vragen hebben, dan kunt u met ondergetekende contact opnemen op 06 – 3818 5305. Als u in de toekomst een mailing aan alle leden willen sturen, dan verzoeken wij u altijd eerst contact met het landelijk bureau op te nemen.

Hartelijke groet,

Feddo Hartelust
Secretaris

Feddo Hartelust bekijk profiel


1 Reactie

Helemaal eens. Dank je wel voor deze heldere uiteenzetting en "gebruiksaanwijzing" Feddo!

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden