Presentatie Wilfred van Elzakker over FoodDelta Zeeland

Op onze maandelijkse netwerkbijeenkomst op donderdag 28 maart jl. sprak de heer Wilfred van Elzakker over FoodDelta Zeeland. Hij vertelde kort over zijn afkomst (geboren in Terneuzen) en zijn loopbaan. Vervolgens schetste hij een beeld van de ‘foodmarkt’ in Nederland; met ruim 62 miljard per jaar aan omzet, terwijl de markt nog groeiende is, met  name op het gebied van ‘gemak voedsel’ en new retail: thuisbezorging.

Stichting FoodDelta Zeeland is opgericht in 2016 na de fusie van Stichting Lekker regionaal Product en Stichting FoodPort Zeeland. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende sectoren. Zeeland is geen kleine provincie op het gebied van foodproductie. De productiewaarde omvat 3000 agrarische bedrijven en 160 vissersschepen, met een totale productiewaarde van ruim 1,7 miljard euro en 800 miljoen euro toegevoegde waarde en 15% werkgelegenheid. Draaiknoppen om het resultaat te verbeteren is mogelijk door  het productievolume te vergroten, de kosten structureel te drukken, maar de echte verbetering van het resultaat is te behalen met innovatieve oplossingen en daar richt FoodDelta zich nadrukkelijk op.  

                                  

De komende acht jaar bereikt de omvang van de voedselsector in Nederland de 70,5 miljard, een groei van 14,7 miljard ten opzichte van 2015. Niet alle foodbedrijven profiteren hiervan. De verschillen in de markt worden groter. Daarbij rijzen er een aantal regionale landbouwvraagstukken, ontwikkelingen die invloed hebben op de foodproductie, w.o. klimaatverandering, de transitie naar volhoudbare landbouw, sluiten van kringlopen, innovatie en nieuwe verdienmodellen, meer biodiversiteit en eiwittransitie (toevoeging van proteïnen in plantaardige producten omdat meer mensen minder dierlijke producten gebruiken).

De FoodDelta wil op deze ontwikkelingen inspelen door het bouwen en versterken van een professionele en actief netwerk in food: Het Zeeuwse Foodcluster. Het netwerk bestaat uit bedrijven in de foodketen (van uitgangsmaterialen tot horeca), ondersteunende bedrijven (materialen en/of diensten), belangenorganisaties en samenwerkingsverbanden, kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek), overheden en gerelateerde organisaties, en fysieke infrastructuur. Deze bedrijven en organisaties maken deel uit van de drie O’s: Onderwijs, Ondernemers en Overheid. Samen vormen zij een community en wordt gewerkt in de zgn. ‘triple helix’, met als doel de versterking van de Zeeuwse economie. Daarbij zijn innovatief vermogen, toegevoegde waarde en duurzaamheid leidraad.
Door slimme verbindingen, samenwerking en een gebiedsgerichte en/of sector overstijgende aanpak worden gezamenlijke belangen gediend maar kunnen ook individuele doelstellingen van bedrijven beter en sneller gerealiseerd worden.

                                    

De eisen van consumenten veranderen, en ook de samenleving verandert. Zeeuwse foodbedrijven moeten mee met deze veranderingen en blijvend innoveren is een onlosmakend onderdeel van de bedrijfscultuur. FoodDelta Zeeland ondersteunt bedrijven bij  innovatieprojecten en wil inbreng van kennis, onderzoek en netwerk bij innovatieprojecten in samenwerkingsverbanden (AFC, Biobased Delta, Topsector AgriFood, Campus Zeeland).

De heer Van Elzakker pleit voor samenwerking van FoodDelta Zeeland met Campus Zeeland: ‘Campus FoodDelta Zeeland’, UCR (productie-innovatie: engineering innovation) en samenwerking met de Joint Research Center. Dat betekent directe toegang tot kennis en onderzoek.
De heer Van Elzakker merkt op dat wat innovatie betreft vooral gekeken wordt naar wat er in de rest van Nederland en de wereld gebeurt op het gebied van innovatie en productie. Door  in Zeeland (bedrijven en de Provincie) de krachten te bundelen leidt werken in de ‘triple helix’  tot optimale resultaten. ‘De kracht van het Zeeuwse foodcluster is regionale innovatiestrategie in een globaliserende markt’.

De powerpoint presentatie van Wilfred van Elzakker is op te vragen bij het secretariaat: fdmwinter@icloud.com

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden