Predictive Policing in Loosduinen

Voor veel leden en introducés van het departement ’s-Gravenhage is het bezoeken van een politiebureau geen alledaagse bezigheid. Welnu, dinsdag 11 december jl. werden onze leden en introducés verwacht op het politiebureau in Loosduinen. Waar zij welkom werden geheten door de heren Van den Broek en De Brabander, respectievelijk bureauchef en operationeel specialist.

Achtergrond
In het afgelopen verenigingsjaar 2018 is er door het bestuur een aantal bijeenkomsten georganiseerd rondom één van de beide kernthema’s van onze nieuwe (landelijke) strategie 2017-2020, namelijk: “de impact van technologie”. 28 Maart jl. nam Anne-Marie Hitipeuw (Chief Resilience Officer, gemeente Den Haag) ons mee in de (digitale) weerbaarheid van de stad.  8 November jl. belichtte Ronald van den Tweel (Raad van State) het fenomeen dat de burger niet in de knel mag komen door de digitaliserende overheid. En dan nu het onderwerp Predictive Policing.

Predictive policing komt voort uit predictive analytics (voorspellende analyse). Bij dit laatste wordt gebruik gemaakt van grote hoeveelheden data en geavanceerde berekeningen om de toekomst beter in kaart te brengen. Bedoelde technieken zijn hard op weg om een onmisbaar onderdeel te worden in het beslisproces van een breed scala aan bedrijven en organisaties in de private sector. Datzelfde zal gaan gelden voor de publieke sector en vindt reeds toepassing bij de Politie.

       

CAS
Na een korte inleiding door de bureauchef de heer Van den Broek over “zijn” bureau Loosduinen (98 fte’s in zes ploegen en een gebied ruw begrensd door Monster, de Noordzee en de Savornin Lohmanlaan), nam zijn collega De Brabander de aanwezigen mee in de werking van het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) dat door de politie Amsterdam is ontwikkeld en door steeds meer korpsen wordt omarmd. Het systeem wordt o.a. gevoed door de eigen waarnemingen van agenten op straat, meldingen en aangiften, ANPR (automatische kentekenplaat herkenning), data van het CBS etc. Het systeem kan 1 tot 6 weken “vooruitkijken”. Het is een tweetrapsproces waarin waarschijnlijkheden worden toegewezen aan relevante uitkomsten. De beslissers gebruiken deze waarschijnlijkheden vervolgens om agenten en andere middelen aan te sturen. Een relevante uitkomst is bijvoorbeeld dat het waarschijnlijk is dat er op een specifieke locatie een misdaad zal plaatsvinden binnen een specifiek tijdsbestek. Predictive Policing helpt zo om de agent naar de meest risicovolle plekken te dirigeren. In wezen zijn vanuit het systeem suggesties af te leiden voor de route die een agent aflegt in zijn gebied.

De voorspellende technologie zal nooit het situationele bewustzijn van de surveillerende agent kunnen vervangen. De misdaadvoorspellingen tonen waar en wanneer de risico’s van misdaad het grootst zijn en maken het dus gemakkelijker voor de politie om bestaande strategieën en tactieken toe te passen om misdaad te voorkomen voordat misdaad plaatsvindt.  Ervaring leerde wel, zo vertelde Den Brabander dat het aantal inbraken met 20% afnam, het aantal berovingen met 40% werd voorkomen en dat 50% van de zakkenrollers in de kraag konden worden gevat.                                                                      

Hij gaf een voorbeeld uit de wijk Waldeck, in het stadsdeel Loosduinen. De woningen die hier staan dateren uit de jaren zeventig, opgezet rondom hofjes met veel groen. Zo’n tien jaar geleden vonden er in de wijk gemiddeld 50 inbraken per maand plaats. Nu zijn dat er nog “maar” 13 per maand. Naast CAS maakt het bureau Loosduinen ook veel gebruik van social media (Facebook en Twitter) om de inwoners te informeren over verdachte situaties en zijn buurtvaders en buurtpreventie teams actief.

Na de vele vragen uit het publiek beantwoord te hebben en het dankwoord van de voorzitter was het tijd voor een kop koffie in de kantine van het bureau. De volgende groep betrokken wijkbewoners stond te trappelen van ongeduld om de ruimte te betreden en een briefing te krijgen over gebeurtenissen van de afgelopen 2 weken in Loosduinen en de aandachtspunten voor de komende jaarwisseling.

Departement 's-Gravenhage


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden