Oproep nieuwe leden en bestuursleden

Beste leden van De Maatschappij Waterweg -Noord

Het bestuur wil samen met u de toekomst van ons departement een stevig fundament geven.
Onze unieke en gezellige maandelijkse lunchbijeenkomsten verdienen meer bekendheid.

Als bestuur hebben we met elkaar besproken waar wij kansen voor de toekomst van ons netwerk zien. Wat ons in onze ogen bijzonder maakt is dat we een onafhankelijke club zijn, met een diverse samenstelling van leden: vertegenwoordigers vanuit overheid, ondernemers en onderwijs, die elkaar tijdens de ontmoetingen blijven inspireren en verbinden. Onze netwerken binnen en buiten het departement maakt ons waardevol en kansrijk! De volgende drie zaken willen wij graag met alle leden verder oppakken.

Verbinden en inspireren
De komende periode staan de sprekers, de bedrijfsbezoeken meer in het teken van het inspireren en verbinden. Sprekers willen wij nadrukkelijker inzetten op het thema ‘verbinden en inspireren’. Met name dat laatste aspect is de afgelopen tijd niet genoeg naar voren gekomen, maar ook het eerste verdient doorlopend aandacht. Aanvullend daarop willen we concretere resultaten en acties laten volgen uit onze bijeenkomsten en lezingen. De vraag ‘en wat gaan we hier nu mee doen?’ willen we telkens laten terugkomen. Dan wordt volgens ons beter zichtbaar waarom het waardevol is om lid te zijn van De Maatschappij en om naar de bijeenkomsten te komen.

Naast de lunchbijeenkomsten willen we ook een aantal keren per jaar een bedrijfsbezoek organiseren, waarbij we ons niet perse beperken tot onze eigen regio. Ook en niet alleen in onze eigen regio zijn aansprekende, toonaangevende of bijzondere bedrijven die een bezoek meer dan waard zijn. Wij vinden dat een strikte Waterweg- Noord afbakening niet een beperkende factor mag zijn.

Kortom, heb je goede ideeën voor de invulling van ons programma, laat het ons weten!

Meer leden
Verbinden en inspireren geldt trouwens ook voor onszelf, leden en bestuur. Het is belangrijk om daar ook tijdens onze eigen ontmoetingen aandacht aan te blijven besteden. Eerlijk gezegd vinden we dat het aantal leden best stevig mag groeien, het liefst ook verjongen. En als leden kunnen wij zelf het beste vertellen waarom het waardevol is om lid te zijn.  Daarom doen wij een oproep aan élk lid om in 2017 minimaal één nieuw lid aan te brengen. En daarbij zijn, gezien de samenstelling van ons huidige ledenbestand, met name leden uit de maakindustrie en de overheid van harte welkom!  Neem je relatie eens mee naar een bijeenkomst.

Nieuwe bestuursleden
Naast deze oproep voor nieuwe leden, zijn we ook op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat twee bestuursleden aftreden en niet herkiesbaar zijn. Het bestuur is een enthousiaste club van leden, die met elkaar een zo mooi en aantrekkelijk mogelijk seizoenprogramma wil samenstellen en de belangen van ons netwerk behartigt in de regio. Het bestuur komt steeds in de week voorafgaand aan een ledenbijeenkomst samen om – in een prima sfeer – met elkaar de komende bijeenkomsten te plannen.

Kortom: in het jaar waarin we ons 25 -jarig jubileum vieren, doen we een beroep op alle leden: breng een nieuw lid aan, meld je als bestuurslid en denk aan ‘inspireren en verbinden’.

Samen maken we er een succesvol jaar van!

Uw reacties op deze oproep zien wij graag tegemoet via waterwegnoord@de-maatschappij.info

Bestuur departement Waterweg-Noord

Departement Waterweg-Noord


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden