Nieuwsbrief voor en na de vakantie

We hebben net een schriftelijke/virtuele ALV achter de rug, een unicum en een nieuwe samenstelling van uw bestuur. Kortom, het is de eerste nieuwsbrief van uw nieuwe voorzitter, die u al langer kent….

Wij hopen dat u allen alsnog kunt genieten van deze aankomende zomervakantie en kunt reflecteren op de achterliggende bijzondere periode, die gevolgd zal worden door weer andere uitdagingen. Met intellect verder, met gezond verstand en je niet gek laten maken door alle verhalen en stemming makerijen.

Na de vakantie gaan we weer door met onze fysieke en dus Corona proof bijeenkomsten.
We blijven elkaar ontmoeten, inspireren en vernieuwen. En in het nieuwe seizoen 2020 – 2021 zal dat zijn onder de vlag van ons jaar motto: “GRENZELOOS WATERWEG.”
Juist nu hebben we elkaar en elkaars netwerken nodig om sterker uit de crisis te komen.

Bijeenkomsten 2020
Ook in het nieuwe seizoen zorgen we weer voor goede sprekers in passende locaties, die geheel belangeloos de belangen van de drie O’s voorop zetten.

Woensdagmiddag 16 september in Vlaardingen. Opening nieuwe seizoen, locatie Unilever gebouw in Vlaardingen van 17.00 – 19.00 uur. Gastheer is de gemeente Vlaardingen.
Er zal op deze unieke locatie gesproken worden over het belang van (her)ontwikkelen van bedrijven c.q. industrie. Iedere gemeente is immers bezig met (her)ontwikkelen van een aantal bedrijven- c.q. industrieterreinen. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te zien en bij te praten en te luisteren naar dit voorbeeld in Vlaardingen. 

Woensdag 21 oktober lunch of namiddag. De Lely Campus ontwikkelingen. Has van den Kieboom van Lely zal e.e.a. vertellen over techniek onderwijs en de wijze waarop Lely daar, met de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs, gestalte aan geeft en dit verder gaat ontwikkelen.

Woensdagmiddag 18 november gaat het over Cultureel ondernemerschap in Schiedam. Rob Roos, directeur van Theater aan de Schie en Deirdre Cassaro, directeur Stedelijk Museum Schiedam, zullen ons  in een duo presentatie hierover spreken en m.n. over de uitdagingen die dit post-Corona met zich mee brengt.

Kortom; drie bijzondere bijeenkomsten die passen bij een grenzeloos Waterweg, een die letterlijk verder reikt dan onze gemeente grenzen.
Deze drie, en de kerstlunch op woensdag 16 december in het Deltahotel, mag u alvast allemaal noteren evenals ELKE derde woensdag(middag) van de maand in 2021, behalve die in juli en augustus 2021.
Uiteraard ontvangt u van elk van deze bijeenkomsten, vier weken van te voren, het gebruikelijke en dus uitgebreider, convocaat van ons.

Leden en bestuur

Leden felicitatie
Graag feliciteren wij nog Wim Kokx en Cor in ’t Veld. Geweldig dat er wederom een  paar leden van De Maatschappij een lintje mochten ontvangen en zo zijn beloond voor al hun jarenlange vrijwilligerswerk. Inzet en samenwerken op lokaal of regionaal niveau blijft niet onopgemerkt. En ook binnen De Maatschappij weten wij dat zij zeer actief en maatschappelijk betrokken zijn, iets dat wel een soort kenmerk is van de meeste van onze leden.

Bestuurswisselingen
Uit het bestuur zijn gegaan Margareth Bles, Rik Lagerweij en Jan Freie. Uiteraard worden zij nog op een ander moment en wijze bedankt voor al hun inzet, enthousiasme en creatieve ideeën, waardoor we er keer op keer in slaagden om mooie onderwerpen en sprekers voor ons departement te werven.

Nieuw bestuurslid

Ad Hekman zal Jan Freie vervangen en daarmee het stokje van de vertegenwoordiging van de O van Overheid in ons bestuur overnemen.  Ad kan gelijk meedraaien met de organisatie van onze allereerste bijeenkomst in Vlaardingen van het nieuwe seizoen.
Daar zal hij zich ook aan u voorstellen.

Vicevoorzitter is geworden Dolf en die zal zich niet aan u voorstellen.
Continuïteit is een belangrijke zaak voor dit bestuur, zeker post-Corona en we hopen nog ruim een jaar van Dolf zijn netwerk en creativiteit gebruik te maken.

Ik wens iedereen een fijne vakantie toe.

Namens het bestuur, Ronald Cordes
Departement Waterweg-Noord

Departement Waterweg-Noord


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden