Nieuwjaarsbijeenkomst met Martin Verbrugge van Verbrugge Terminals B.V.

Martin Verbrugge: ' Het is belangrijk dat we in Zeeland met z'n allen op één lijn zitten' 

Het nieuwe jaar is goed begonnen voor Departement Zeeland!
De nieuwjaarsbijeenkomst dat plaats vond op 10 januari werd druk bezocht. Onze voorzitter, Jorrit Snijder, opende de bijeenkomst met een presentatie van de sprekers voor de bijeenkomsten in het eerste half jaar van 2019. ‘Waarde vrienden van de Zeeuwse economie!’ ‘2019 wordt een bijzonder jaar voor Departement Zeeland. Het bestuur wil de onderwerpen van de sprekers in 2019 laten aansluiten op de actualiteit, o.a. bijv. op de Brexit. In dat kader zal op 27 februari a.s. de heer Jan Peter Balkenende spreken op onze maandelijkse netwerkbijeenkomst. Nu eerst de pièce de resistance: Martin Verbrugge’.

De heer Verbrugge –die overigens in het verleden bestuurslid van Departement Zeeland is geweest – vertelt aan de hand van een tijdslijn over het bedrijf Verbrugge Terminals B.V. Hij vertelt uitvoerig over het ontstaan van het bedrijf door consolidatie van 1948 tot de jaren ’90 tot ’95, toen zijn vader 100% van de aandelen van het bedrijf in bezit kreeg. De heer Verbrugge vertelt veel persoonlijke, familiaire details omtrent het ontstaan van het bedrijf; het is duidelijk dat hij het familiebedrijf bijzondere waarde toekent. Onder leiding van zijn vader groeide het bedrijf uit van een transportbedrijf naar een internationaal opererend bedrijf in o.a. de opslag en logistiek van windmolenfundaties.

‘Conjuctuur speelt een enorme rol in het bedrijf. De wereld verandert. De economie is aan het afkoelen, dat is duidelijk merkbaar in China bijvoorbeeld. Door consolidatie van havenbedrijven zoals in het verleden Vlissingen en Terneuzen en later met Gent is havenbedrijf North Sea Port ontstaan. North Sea Port is voor ons bedrijf erg belangrijk. Er is veel samenwerking tussen de haven van Rotterdam en Antwerpen; gezamenlijk hebben zij een sterke positie. Ik zie het gebeuren dat Antwerpen en Rotterdam binnen 20 jaar zijn gefuseerd’. 

De heer Verbrugge betreurt het dat het bedrijf SIF vertrok uit Zeeland naar Rotterdam vanwege een financieel aantrekkelijker aanbod. ‘Ik vind het schrijnend dat Zeeland niet alert heeft gereageerd. Het is belangrijk dat wij in Zeeland met z’n allen op één lijn zitten als het gaat om samenwerking, bijv. met andere landen zoals China’. Op de vraag van de heer de Jonge (wethouder gemeente Vlissingen) wat de beste invulling zou zijn voor het terrein van Thermphos, antwoordt de heer Verbrugge: vanuit het perspectief van toegevoegde waarde voor Zeeland: Het zou een goede plek zijn voor een grootschalig containerterminal. Daarmee zorgt Zeeland voor goede concurrentie met Rotterdam en Antwerpen’. 

        
 

Verbrugge heeft uitbreiding gerealiseerd in Vlissingen, in de Scaldiahaven. Tevens wordt gestreefd naar duurzame energieproductie door het plaatsen van zonnepanelen op de loodsen. Inmiddels heeft ook zijn zoon zitting in de directie van het bedrijf. Martin Verbrugge: ‘Ik ben blij dat ook mijn zoon nu deel uitmaakt van de directie. Door consolidatie blijft het een uitdaging om het bedrijf in de familie te houden’.

De presentatie kunt u opvragen bij het secretariaat: fdmwinter@icloud.com

 

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden