Nieuw bestuurslid: Jack de Leeuw van harte welkom!

In verband met het vertrek van Willem Punt is gezocht naar een nieuw bestuurslid binnen ons departement. Wij zijn heel blij dat wij ons departementslid Jack de Leeuw bereid hebben gevonden lid van ons bestuur te worden! Jack is sinds vorig jaar lid van De Maatschappij en sindsdien een trouw bezoeker van onze bijeenkomsten.

Wij laten hem graag aan het woord om zich, voor zover nog nodig, aan u voor te stelllen:

Mijn naam is Jack de Leeuw en sinds april 2016 werk ik als zelfstandige in de Management & Adviessector. Mijn belangrijkste bezigheden op dit moment betreffen voorzitterschappen van een RvC en van twee stichtingsbesturen. Daarnaast ben ik betrokken bij bouwopleidingen en de Hogeschool Rotterdam en ben regelmatig dagvoorzitter. Al mijn activiteiten hebben met de bouw in brede zin te maken. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat ik tot eind 2015 18 jaar lang directeur/bestuurder ben geweest van een innovatie- en ontwikkelingsclub in de bouw SBRCURnet. Dat is een stichting die in opdracht werkt van voornamelijk private partijen om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten en in de bouw breed bekend te maken. Opdrachtgevers zijn onder andere Bouwend Nederland (van Maxime Verhagen), de betonwereld en Rijkswaterstaat. Veel werk richt zich op kennis overdragen door handleidingen, richtlijnen en aanbevelingen te maken op uiteenlopende terreinen. Maar ook thema's als energiebesparing en milieuvriendelijke materiaaltoepassingen zijn aan de orde. Uit dien hoofde heb ik een mooi netwerk kunnen opbouwen met tal van ondernemers, brancheorganisaties, diverse overheden en opdrachtgevers in de woningbouw, utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw.

Ik heb een opleiding als architect aan de TU Delft en heb in het begin vooral bij de overheid gewerkt op het gebied van experimenten en demonstratieprojecten rond energiebesparing. Maar dat is al weer wat langer geleden. In de komende jaren wil ik mijn kennis en ervaring in de brede bouwwereld vooral gebruiken om bedrijven en organisaties verder te helpen, zowel bestuurlijk, toezichthoudend als adviserend. Op mijn LinkedIn profiel heb ik dat als volgt verwoord:
"Tja, ik word nu eenmaal snel enthousiast en zeker als het gaat om vooruitgang. Een rode draad in mijn werk is innovatie in de praktijk. Dus als mensen met elkaar iets nieuws willen bedenken om het leven aangenamer te maken doe ik al gauw mee. Het moet wel over de gebouwde omgeving gaan of daar een sterke relatie mee hebben. En dan krijg ik meestal last van enthousiasme en betrokkenheid."

Ik woon sinds 2001 aan de rand van Klaaswaal (Oud-Cromstrijensedijk WZ 72), ben getrouwd en heb twee volwassen dochters en een kleinzoon. Ik ben 64 jaar en verheug mij om mij in te kunnen zetten voor het departement Hoeksche Waard van De Maatschappij, zodat ik nog meer binding kan krijgen met de mooie Hoeksche Waard!

Wij verheugen ons op de samenwerking met Jack en wensen hem ook vanuit het bestuur veel succes!

Ben Pluimer (voorzitter) en Corien Benschop (penningmeester)

Carla van Emmerik bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden