Netwerkbijeenkomst met Prof. Jan Peter Balkenende 27 februari 2019

Op 27 februari jl. ontving De Maatschappij Departement Zeeland een bijzondere gastspreker, prof. Dr. Jan Peter Balkenende in het oude stadhuis te Middelburg. Een geslaagde bijeenkomst gezien de hoge opkomst van leden en introducees. De pers heeft ruimschoots aandacht aan de inhoud van zijn lezing besteed op 28 februari.

De heer Balkenende blikte terug op het rapport dat de Commissie Balkenende in 2016 uit bracht over de Zeeuwse economie. Hij uitte zijn lof over de samenwerking, de eenheid die er in Zeeland is om zaken gezamenlijk zaken aan te pakken. De adviezen in het rapport leidden tot resultaten: er kwam vanuit het Rijk een fonds van 60 miljoen euro om de Zeeuwse economie een boost te geven. Zeeland investeerde hetzelfde bedrag waardoor het fonds steeg tot 130 miljoen. Het bedrag werd geïnvesteerd in kennis en innovatie, leefbaarheid en het voorzieningenniveau van bedrijven. 

Veel is inmiddels gerealiseerd, w.o. de start van de ontwikkeling van een bio-based economy, de Beta College en de samenwerking van havenbedrijven. De heer Balkenende merkte op dat de versterking van de bestuurskracht in Zeeland belangrijk is. Ook merkte hij op dat we nog lang niet klaar zijn, omdat tevens versterking van de takken toerisme en zorg noodzakelijk is. 

         

‘Eens een Zeeuw, altijd een Zeeuw’ 
Prof. Balkenende haalde drie punten aan uit het boek ‘Why nations fail’ waar elke land succes mee kan bereiken: innovatie, een goed rechtssysteem en inclusiviteit. Het boek is geschreven door twee hoogleraren van Harvard University in de Verenigde Naties: Daron Acemogly en James A. Robinson. Het boek verklaart waarom sommige landen rijk zijn en andere arm. Volgens de auteurs komt dit niet door culturele, klimatologische of geografische verschillen, maar door politieke en economische verschillen, en de mate waarin de bevolking de mogelijkheid heeft deel te nemen aan de economische ontwikkeling.

        

 

Prof. Balkenende voelt zich nog altijd een Zeeuw en verbonden met Zeeland:‘ Eens een Zeeuw, altijd een Zeeuw’. Gedurende zijn lezing vertelt hij veel anekdotes, over zijn politieke loopbaan maar ook over persoonlijke ervaringen en over zijn familie. Hij geeft Zeeland het advies: ‘Ga uit van je sterktes en zwaktes. Wees voorbereid op de Brexit. Er  bestaat een verband tussen wat er in Zeeland gebeurt en wat er in de wereld  gebeurt’. Prof. Balkenende vindt dat het debat over Europa aangegaan moet worden. ‘We moeten ons afvragen in Europa: wat willen we? We hebben elkaar  nodig in Europa. Ik ben pro-Europa. Samenwerking is belangrijk. Juist door samen te werken kun je dingen veranderen’.

 

 

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden