Bijeenkomst met burgemeesters in het Zeeuws Museum op 14 september 2017 zeer geslaagd

In een prachtige ruimte in het monumentale pand van het Zeeuws Museum, vond donderdag 14 september jl. onze maandelijkse netwerkbijeenkomst plaats. Ondanks de regenachtige dag mag deze bijeenkomst zeer succesvol worden genoemd, mede omdat er in ons midden zich 6 burgemeesters van Zeeland bevonden. Departement Zeeland wil er een traditie van maken elk jaar de burgemeesters uit te nodigen voor een speciale bijeenkomst.
Onze voorzitter, Jorrit Snijder, opende de bijeenkomst dan ook met een hartelijk welkom in het bijzonder voor de burgemeesters.

Van links naar rechts: M. Delhez, A. Stapelkamp, J. Snijder, G. v.d. Velde, H. Bergmann, P.Cammaert, M. Ruiter, R. van der Zwaag

Marjan Ruiter
Marjan Ruiter, directeur van het museum, vertelde over haar arbeidsverleden en motivatie om deze functie te bekleden. Zij hield een interessante voordracht over de betekenis van het Zeeuws Museum voor Zeeland vanuit historisch, cultureel, educatief en economisch perspectief. Het Zeeuws Museum staat voor vernieuwing, integratie, geschiedenis, inspiratie, beleven, engagement. Het onderscheidt zich door met name de collectie, dat is veel meer dan een verzameling dingen die ons verbindt met Zeeland. De oude ambachten en technieken die in Zeeland in het verleden werden beoefend - en waarvan de kennis generatie op generatie werd overgedragen - worden door specifieke voorwerpen in het museum onder de aandacht van de bezoeker gebracht. Neem bijvoorbeeld de historie van houtbewerking in Zeeland.
Natuurlijk is ook in het museum ruimte ingericht over de watersnoodramp van 1953 en de Deltawerken. Zeeland is gevormd door de voortdurende confrontatie met het water. 


Het museum speelt met name op het gebied van het overdragen van kennis een grote rol voor het onderwijs. Er zijn samenwerkingsverbanden met zorginstellingen en verschillende scholen. Leerlingen bezoeken het museum, bijvoorbeeld in het kader van een project waarbij jongeren met oudere mensen in contact worden gebracht. Een ander project is gericht op mensen met dementie en mantelzorgers. Het museum brengt mensen bij elkaar, kennis wordt gedeeld en verbinding met het erfgoed wordt gelegd.
 


Marjan Ruiter leidde het gezelschap langs de tentoonstelling ‘Dit is Zeeland’ ; een bijzondere tentoonstelling waarin de geschiedenis van Zeeland in al haar aspecten wordt belicht en die alleszins de moeite waard is om te bezichtigen.
Meer informatie over het Zeeuws Museum kunt u vinden op de website: www.zeeuwsmuseum.nl

 

 

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden