Netwerk-lunch de Maatschappij departement Oost Brabant over stress management

Op 15 november is departement Oost Brabant weer neergestreken in het Boshuys voor een netwerk-lunch. We hebben genoten van overheerlijke broodjes, salades en soep. We hadden enkele gasten tijdens de lunch: Seline Huisman, onze spreker en Fernand Hageman en Romy Blankenspoor van de Koning Willem 1 prijs. Romy vertelde kort de historie én de toekomst van de prijs.

De Koning Willem I Prijs is een prestigieuze en onafhankelijke ondernemingsprijs die tweejaarlijks wordt toegekend door de Koning Willem I Stichting. De prijs wordt in twee categorieën uitgereikt: grootbedrijf en mkb. Ondernemingen die de afgelopen jaren durf, daadkracht, duurzaamheid en goed ondernemerschap hebben getoond, komen in aanmerking. De Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap beloont duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Organisaties met een duurzaam product of dienst, duurzame internationale samenwerking of die duurzaam produceren, worden uitgenodigd zich in te schrijven. Inschrijven voor de Koning Willem I Prijs 2018 en de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2018 is mogelijk vanaf 1 september 2017 tot en met 31 januari 2018. Het aanmeldingsformulier bestaat uit een digitaal invulbare pdf die te downloaden is vanaf de website van de Koning Willem 1 prijs. Leden van de Maatschappij worden van harte uitgenodigd om eventuele kandidaten te benaderen en hen te motiveren zich aan te melden voor de verkiezing van deze prijzen.

Stress management
Hierna was het de beurt aan Seline Huisman om ons mee te nemen in de wereld van stress en het managen ervan. Seline begon met de vraag wat stress nu eigenlijk is. Stress is, volgens Seline, een mentale, fysieke en gedragsmatige reactie op een omstandigheid. Het voelen en interpreteren van deze reactie kan een positief of een negatief effect hebben en vanuit dat effect leer je. Bij het ervaren van stress komt er adrenaline vrij waardoor je lichaam in een stand komt waarin snel tot actie kan worden overgegaan. Voor vlucht- en presteeracties is dit een waardevolle reactie. Tussen de hersenen en het hart is een continu communicatieproces gaande waarbij informatie wordt uitgewisseld. Dit gebeurt onder meer door elektro-signalen. Echter bij stress verslechtert de communicatie tussen ons brein en ons hart doordat ons hart, onder invloed van bijvoorbeeld adrenaline, een chaotisch patroon van signalen gaat afgeven. Hierdoor worden o.a. denk- en spraakprocessen in het brein negatief beïnvloedt. Dat effect versterkt het gevoel van stress.
      

Johan Steinhage mocht als proefpersoon fungeren zodat we dit proces van fluctuerend hartritme ook konden zien via het scherm. Het chaotische hartritme kan onderbroken worden door bewuster met je ademhaling om te gaan omdat ademhaling het hartritme beïnvloedt via het zenuwstelsel. Dat betekent dat je door yoga en mindfulness oefeningen je hartfrequentie positief kan beïnvloeden, dus kan verlagen. Door verlagen van de hartfrequentie, wordt het ervaren van stress minder en verbetert de communicatie met de hersenen.

Dit alles geeft ons handvatten om onze belastbaarheid voor stress te vergroten door zelf buffers te creëren. Een hulpmiddel om voor je zelf te ontdekken welke gevoelens stress geven en welke gevoelens de buffers voeden, is een energie-landschap maken.
De actie die bij stress hoort, wordt in een energie-landschap afgezet tegen remming/rust en cortisol- en oxytocine waarden. Beide stoffen zijn hormonen. De afwisseling tussen actie, stress, rust en energie maken dat iemand voldoende belastbaar is om van momenten met stress goed te herstellen.

Samen met Seline hebben we zo’n energie-landschap gemaakt om kort inzicht te krijgen in onze persoonlijke situatie. Het was een interessante lezing waarin we ons weer bewust werden van hoeveel we soms van ons zelf vragen en dat het verstandig is om bewust, letterlijk stil te staan en aandacht te geven aan ons lijf om zo te herstellen.

Departement Oost-Brabant


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden