Margaret Dalman Lid van Verdienste

Benoeming M.R. Dalman tot Lid van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 februari 2017 is op voordracht van het kersvers benoemde Bestuur van het Departement Arnhem de zojuist afgetreden interim-voorzitter, Margaret Dalman, tot Lid van Verdienste benoemd. Het Bestuur heeft onder meer aangegeven dat het voor een groot deel aan haar te danken is dat in tijden van afnemende belangstelling en met voor korte en langere tijd aangestelde interim-bestuurders, het Departement Arnhem niet ten onder is gegaan.

Margaret heeft gedurende een langere periode gezocht naar wegen om het voortbestaan van het Departement Arnhem veilig te stellen en de continuïteit op essentiële onderdelen te waarborgen. Daarnaast vond het nieuwe Bestuur het opmerkelijk hoe zij haar enthousiasme op 5 nieuwe leden heeft doen overslaan en hen vervolgens met nieuw elan in de gelegenheid heeft gesteld in het Bestuur plaats te nemen.

Departement Arnhem


1 Reactie

Margaret, van harte! Meer dan verdiend.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden