Lunchbijeenkomst 10 april 2019 - nieuwe inzichten energietransitie

Lunchbijeenkomst 10 april 2019 - nieuwe inzichten energietransitie

Voordat de spreker Fred van Beuningen ons aan het denken zette over ontwikkelingen richting een klimaat-neutrale samenleving opende algemeen bestuurslid Walter Hoogerwerf met een oproep om naar het jaarcongres alvast in de agenda te noteren.

Op 26 september 2019 vindt het jaarcongres plaats op de prachtige locatie van het Energiehuis in Dordrecht. De organisatie ligt dit jaar in handen van het departement Drechtsteden. Wellicht heeft u inmiddels de uitnodiging ontvangen. In de komende maanden volgt er uiteraard meer informatie over het programma, maar een interessante tip van de sluier werd opgedaan door alvast enkele sprekers aan te kondigen: André Flach, vice-voorzitter van de Drechtraad en tevens wethouder in Hendrik Ido Ambacht en Diederik Samson, de voormalig PvdA-leider spreekt als klimaat- en energie-expert. Meld je snel aan, want de uitnodiging gaat uiteraard het land door en het aantal plaatsen is 200.

Voorzitter Jeroen Sorbi introduceert Fred van Beuningen waarbij hij een bruggetje maakt door deze presentatie een uitstekend voorprogramma van het jaarcongres te noemen.

Achtergrond Fred van Beuningen
Op zijn eigen wijze is Fred van Beuningen als voormalig directeur van Akzo Nobel een weg ingeslagen als een van de meest indrukwekkende “Change Agents“ in de wereld van duurzame energie transitie. Hij heeft lang industriële bedrijven geleid als board member of als CEO en is medeoprichter van Rotterdam Partners, promotor van de Rotterdamse economie. Als directeur van Clean Tech Delta, is hij adviseur van de meest prestigieuze investeerders in groene energie.

Fred van Beuningen bedankt voor de uitnodiging en opent met: “Ik hoop u inzichten aan te reiken over de energietransitie waarmee u wellicht uw voordeel kunt doen bij oordeelsvorming over zaken.”


 Fred van Beuningen  

Natuur presenteert de rekening
De natuur gaat ingrijpen om de balans weer te herstellen. Zoals Jeremy Rifkin in de kern zegt: door menselijk gedrag hebben we chaos uitgelokt en nu krijgen we de entropie-rekening gepresenteerd.  Dat is ook in een ‘nutshell’ het hele klimaatdebat. Er zit een zekere arrogantie van de mensheid in. Wij denken dat wat de natuur in miljoenen jaren heeft opgebouwd, dat wij dat in 20 jaar kunnen verbruiken.

Ontkennen of negeren
Het is een actueel onderwerp en er is een politieke partij groot door geworden: ontkennen van het klimaatprobleem of vinden dat we er niks aan moeten doen. Velen vinden het een politiek keuze om iets met het klimaatprobleem te doen. Denk er minstens over na en maak een keus om de volgende generatie nog verder te belasten met een probleem dat nu al bestaat. En dan heb je nog de technologie optimisten die zeggen: “Je hebt maar een klein stukje aarde nodig om de hele wereld te poweren met Solar.”

De energiedragers
Het eindspel van de energietransitie gaat over Co2, elektriciteit, waterstof en warmte. Probleem daarbij: vangen (kostbaar!), opslaan, transporteren. Tevens gaat de kwaliteit in termen van dichtheid omlaag en de complexiteit omhoog.

Kans en keus voor industrie en investeerders
Als je het Parijs akkoord wil halen moet er massief geïnvesteerd worden. Als je ondernemer bent en je begrijpt waar je eigen unieke competentie zit die je aan de markt kan aanbieden, gaan hier enorme kansen ontstaan. Het gaat hier om enorme transities die via investeringen ondersteund moeten worden.

Drie onderwerpen in de energietransitie:

  • Minder energieverbruik in huizen, auto’s etc.
  • Systeemuitdaging nieuwe energie
  • ‘Alles elektrisch’ als groot thema

Op alle onderwerpen zijn innovatiekansen en dat gaat bij sommige industrieën over het verlagen van de uitstoot en bij anderen gaat het over bijvoorbeeld opslag van energie. Een van de sleutels van de energietransitie zit in batterijen. In dit hele veld gaan enorme ondernemerskansen ontstaan. Het gaat niet alleen over techniek, maar ook over businessmodellen.

Transitie en polderen
Als overheid ben je deel van de discussie. Hoofdplaatje is duidelijk: opwarming met 2 graden beperken via de uitstoot. Er zijn Co2 targets per sector. De industrie reageert daarop waarbij het voorspelbaar is aan wie het benodigde geld gevraagd wordt. “Wij polderen natuurlijk, wij willen alles gezellig samen bespreken en tot een conclusie te komen, maar het zou kunnen zijn dat je een andere aanpak moet kiezen omdat deze uitdaging ingewikkeld is en bestaande belangen worden aangetast.”

Co2 als oplossing
Het thema wat als laatste werd geïntroduceerd gaat ook weer over innovatie. Waarom kijken we eigenlijk naar Co2 als hét probleem? Misschien moeten we er juist iets mee gaan doen. Carbon dioxine is in feite een heel functioneel molecuul. Er is veel innovatie rond dat onderwerp voor vier marktsegmenten: bouwmaterialen, chemie, brandstoffen en landbouw, uiteraard in combinatie met de technologische uitdagingen. Wordt Co2 wellicht in de toekomst een schaarse wordt i.p.v. van een tonnenjacht?

Met die gedachte wil de heer van Beuningen afronden en geeft als laatste mee dat hoe de transitie ook gaat verlopen, de levering van duurzame energie hoogstwaarschijnlijk decentraal zal worden. “Minder afhankelijk van centraal geleide organisaties en meer gericht op lokale corporaties met een emancipatieperspectief. Zelf decentraal energie opwekken, zelf distribueren, zelf onze prijs bepalen met uiteindelijk de win-win dat we minder van ons huishoudbudget hoeven te besteden aan energie. Daarom vind ik dat de overheid een grote verantwoordelijkheid heeft in het verantwoord begeleiden van deze transitie.”

Tot slot
Voorzitter Jeroen Sorbi neemt met moeite de microfoon terug. “We zijn nog lang niet klaar en de discussie en vraagstukken liggen volledig open, behalve dat wel duidelijk wordt dat de overheid een belangrijke rol moet gaan spelen.” Jeroen bedankt Fred van Beuningen welgemeend met een volgens eigen zeggen tikje bescheiden, ouderwets maar typisch Dordts presentje: de Synode penning. En er gaat een bedankje naar alle aanwezigen waarbij ze attent gemaakt worden op de volgende bijeenkomst op 8 mei. Maria Hendriks levert dan een bijdrage levert over het onderwerp “cultureel erfgoed.”


Eggo van Leusden uit Dordrecht (voormalig notaris)

Eggo kijkt terug op een interessante lezing waarbij er nieuwe vanuit verschillende invalshoeken de energietransitie is belicht. “Er liggen enorme uitdagingen voor de industrie om de transitie vorm te geven. Toch wordt er op kleine schaal al een brug geslagen want er zijn coöperaties in Dordrecht waar je bijvoorbeeld als particulier een aantal zonnepanelen kunt kopen die dan ergens op een school of een sporthal worden geplaatst. Op die manier kun je een bijdrage leveren aan het opwekken van alternatieve energie. Ik verdiep me er wel in, maar heb nog geen knoop doorgehakt want het probleem van opslaan van energie zie ik als een behoorlijke belemmering. Wat Fred van Beuningen liet horen is dat het probleem wel op grote schaal aangepakt moet worden. Het mooiste zou zijn als ze van Co2 een energiebron kunnen maken.”

Tekst en fotografie: Margriet Aalberts

  
 

Departement Drechtsteden


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden