Lokker ziet kansen voor jonge gemeente Hoeksche Waard

Waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker ontplooide zijn visie op modern besturen tijdens de lunchbijeenkomst van De Maatschappij departement Hoeksche Waard op 27 februari 2020. “Ik zie enorme kansen voor de Hoeksche Waard als nieuwe gemeente, als we maar weten waar we naar toe willen groeien en de verbinding met de samenleving zoeken.”

Besturen is enorm in beweging volgens Lokker, landelijk is de volksvertegenwoordiging te versnipperd om echte stappen te maken en plaatselijk zijn we nog zoekende. De roep om veranderingen en het verlies aan geloof in de politiek zijn actueel. Is het tijdperk aan het veranderen of is het een verandering van tijdperk? Lokker: “Toch kun je niet zonder openbaar bestuur, of je het nou leuk vind of niet. Er komt ook nogal wat op de maatschappij en de overheid af, denk aan de  klimaat- en ecologische crisis, migratie-, bevolkings- en godsdienstcrisis. Dit zijn zaken die niet ophouden bij onze landsgrenzen noch bij de Hoeksche Waard.”

Op gemeentelijk gebied pleit Lokker voor het effectief betrekken van burgers aan de voorkant van de besluitvorming. “Bestuurlijke- en politieke structuur en cultuur sluiten niet aan bij de vragen en behoeften van deze tijd. Fracties hebben vaak al een standpunt ingenomen, maar raadsleden en het college moeten open staan voor inbreng van burgers. We leven in een participatiedemocratie, dus laat burgers meepraten. Het effectiefst gaat dit in klein comités van maximaal acht deelnemers, jonge mensen maar ook gepensioneerden. Je kunt prima gratis advies krijgen van burgers, want zij weten lokaal waar het om gaat. Een consultant kost 1000 euro per dag! Mensen moeten wel creatieve oplossingen hebben, anders plaatsen we ze in de ‘mopperkamer’. Vertrouw op burgers, neem ze serieus zodat het draagvlak vergroot. Vertrouwen verdient zich terug. Niet teveel regels, de mensen zijn belangrijker.”

Lokker wijst erop dat burgers graag effect zien van hun invloed, dat is een politiek-bestuurlijke uitdaging. Het moet wel passen in het democratisch systeem. Beslisrecht blijft wel altijd bij de gemeenteraad. Lokker beschouwt De Maatschappij als een waardevol platform met kennis en kunde bij de leden waar de gemeente gebruik van kan maken.

Departement Hoeksche Waard


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden