Levendig debat in de fraaie Raadszaal van Breda

8 maart waren wij met ons departement van De Maatschappij te gast in de mooie Raadszaal van Breda voor een debat tussen lokale politici en tussen de politici en de aanwezige leden en introducés.
De setting was bijzonder: de leden van de gemeenteraadsfracties namen plaats waar normaliter het college van B&W plaats neemt en onze leden en introducés tegenover hen op de plaatsen voor de gemeenteraadsfracties. Het gaf een leuke dynamiek voor het gesprek met elkaar. Dank aan heren Veenenbos (VVD), Uijl (SP), Van der Velde (PvdA), Van het Hof (D’66), Elbertse (CDA) en Koniuszek (GroenLinks) voor hun deelname aan het debat. Wethouder Alfred Arbouw nam de aanwezigen mee in de geschiedenis van het Bredase stadhuis en de Raadszaal. Dhr. Arbouw besteedde ook aandacht aan een korte uitleg over de scheiding der machten op lokaal niveau. Een dergelijke uitleg is altijd leuk en nuttig in een tijd waarin zelfs sommige presidenten de functies van de verschillende machten door elkaar halen. Het debat werd op een enthousiaste manier geleid door de Bredanaar Walter van de Calseyde. Walter is o.a. bekend als schrijver van het interessante boek ‘Breda Spoort'.

Tijdens het debat stonden twee thema’s centraal: de impact van technologische ontwikkeling op de samenleving en de behoefte aan veiligheid. Bij de politici en de aanwezigen in de zaal ontstond er snel consensus dat de technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan en dat het uitdagend zo niet erg lastig is voor de politiek om deze ontwikkelingen bij te houden en er beleid vooraf op te ontwikkelen. Is de overheid op dit onderwerp louter volgend in plaats van leidend? Zo ja, is dat wenselijk? Moeten we als overheid en burgers alles aan de markt overlaten? Vanuit diverse invalshoeken gaven de politici en de aanwezigen hun mening over de technologische ontwikkelingen en hoe de overheid daar mee om zou moeten gaan in het belang van de samenleving. Vervolgens werd dit gerelateerd aan de behoefte bij vele burgers aan privacy in relatie tot alle data die bij de overheid en bedrijven steeds meer over het individu beschikbaar is. De tijd vloog om en aan het eind van het debat werd spontaan de conclusie getrokken dat dit open gesprek tussen de lokale politici en onze leden voor herhaling vatbaar is. Omdat het direct contact tussen de drie O’s van Overheid, Onderwijs en Ondernemingen, bij dit debat op een hele constructieve manier tot stand kwam. De drie O’s die wij als De Maatschappij met elkaar willen verbinden.

****************************************************************************************************************************************************************

Rasondernemer Arko van Brakel inspireert tijdens nieuwjaarsdiner

Arko van Brakel – ras-ondernemer en veelgevraagd spreker – gaf een bijzonder boeiende presentatie tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Hij nam de bijna 60 aanwezige leden en introducees mee in de veranderingen van een ME-conomy naar een WE-conomy. Door digitalisering, nieuwe bedrijfsmodellen en veranderende klantwensen een must voor iedere ondernemer om mee bezig te zijn. Vertrouwen is de sleutel om te slagen. En het lef hebben om te kiezen. Ook als het eens even tegenzit. Hijzelf is daar het ultieme voorbeeld van: nog lopend met krukken door een ernstig skiongeluk weet hij de positiviteit hoog te houden.

Na afloop vond het traditionele nieuwjaarsdiner plaats bij golfclub Toxandria. Een mooie setting waarbij leden en introducés genoten van de avond. Een geslaagde start van het netwerkjaar waarbij het na het diner nog lang gezellig bleef!

Departement West-Brabant


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden