Jorrit Snijder, directeur UCR, over het hoger onderwijs in Zeeland in de 21e eeuw

Verslag netwerkbijeenkomst 12 december in hee Oude Stadhuis in Middelburg

Onze voorzitter, Jolanda van Koeveringe, heet alle aanwezigen welkom in het statige oude Stadhuis in Middelburg. Zij deelt mee dat Dick van den Bout, secretaris van het bestuur van Departement Zeeland op 9 januari afscheid zal nemen als lid van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal worden aangevuld met de heer Wilfred van Elzakker, voorzitter van FoodDelta Zeeland en voormalig directeur van Agrimarkt.

     

De heer dr. Jorrit Snijder vertelt over de University College Roosevelt (UCR).
Er volgen op dit moment zo’n 500 studenten een opleiding bij de UCR, die vanuit een verscheidenheid aan landen in de wereld naar Middelburg gekomen zijn om te studeren aan de UCR. Studenten kunnen zelf hun eigen curriculum samenstellen, met slechts enkele verplichte vakken. Op basis van de major die zij in het tweede jaar kiezen, kunnen ze na drie jaar een bachelor of Arts of een Bachelor of Science diploma van de Universiteit behalen. Nieuw is de afdeling Engineering, dat in ontwikkeling is en in 2020 van start zal gaan. Deze afdeling wordt gehuisvest in het voormalige gebouw van Porthos aan de Sint Sebastiaanstraat.

    

Dr. Gudrun Kocher-Oberlehner, docent Engineering van UCR, geeft een toelichting op deze opleiding. De opleiding richt zich op waterzekerheid, energietransitie en voedselproductie in deltagebieden. De opleiding sluit goed aan op de vraag van het bedrijfsleven in Zeeland en is mogelijk gemaakt door de regiogelden van de overheid waarvoor prof. dr. Jan Peter Balkenende destijds zich heeft ingezet.

Dr. Jorrit Snijder schetst een beeld van het hoger onderwijs in Zeeland in het verleden. De instellingen Scalda, HZ University of Applied Sciences (HZ) en de UCR kenden veel opstart problemen. De ontwikkelingen hebben in de loop der tijd geresulteerd in solide, kwalitatief hoogstaande onderwijsinstellingen.
In de opleiding Engineering zullen deze instellingen hun kennis bundelen om gezamenlijke projecten tot een goed eindresultaat te brengen.
De ontwikkelingen hebben ook geleid tot de oprichting van een Joint Research Center, dat eind 2021/2022 gebouwd gaat worden naast het gebouw van de HZ in Middelburg. In het Joint Research Centrum zullen studenten van de HZ, Scalda en de UCR samen onderzoek gaan doen op het gebied van water, energie, voedsel en biobased producten. Het laboratorium is verdeeld in vier clusters: engineering, chemie, ecologie en datawetenschap.

 

    

Naast deze ontwikkelingen zijn de onderwijsinstellingen verbonden in Campus Zeeland, een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Het doel is te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide bèta’s het bedrijfsleven versterken.

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden