Jeroen Rijke over Water tijdens het Jaarcongres 2021

Wie is Jeroen Rijke?

Water is tegenwoordig relevanter dan ooit! Denk maar aan de grote gebieden met wateroverlast door overstromingen van onze rivieren een paar maanden geleden.

Rivieren zijn van vitaal belang voor natuur, economie en cultuur. Als rivieren teveel, te weinig of vervuild water afvoeren kan dit grote gevolgen hebben. Jeroen helpt samen met zijn team de praktijk bij het ontwikkelen en toepassen van een integrale aanpak voor duurzame ontwikkeling van riviergebieden.

Jeroen focust zich als civiel ingenieur, bestuurskundige en lector op het verbinden van verschillende disciplines voor duurzaam rivierbeheer. Hij verbindt civieltechnische en procesmatige kennis t.b.v. assetmanagement voor waterkeringen met civieltechnische en ecologische expertise voor ‘building with nature’ in het rivierengebied. Maar ook met watermanagement en sociaaleconomische expertise t.b.v. plasticvrije rivieren.

Dit is wat Jeroen er over zegt:

Departement Oost-Brabant


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden