“Hoe veerkrachtig is Den Haag?”, verslag bijeenkomst 28 maart 2018

Deze vraag stond centraal tijdens een goed bezochte bijeenkomst woensdag 28 maart jl. in de Haagse Lobby aan het Spui. Anne-Marie Hitipeuw, Chief Resilience Officer van de gemeente Den Haag, nam ons mee in de uitdagingen die veerkracht van Den Haag als stad vereisen. Hoe bieden we klimaatveranderingen (chronische stress) of cyber aanvallen (acute stress) het hoofd?

De economie verandert fundamenteel van karakter, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en klimaatverandering zorgt voor onomkeerbare gevolgen die ook steeds vaker in ons Den Haag en de directe omgeving merkbaar zijn. Bovendien is de stad in trek en groeit onze stad en haar omgeving de komende periode. In 2050 zal 70% van de bevolking in steden wonen (in 1900 was dat nog maar 10%). Deze veranderingen vragen om aanpassingsvermogen - om een sterke stad die tegen een stootje kan en veerkracht toont als het tegenzit. Een veerkrachtige -resilient- stad die in staat is om te overleven, zich aan te passen en te groeien, ondanks dat zij wordt blootgesteld aan chronische stress (bijvoorbeeld klimaatverandering) en acute shocks (bijvoorbeeld een cyber aanval).

Den Haag is niet de enige stad in transitie. We kunnen leren van andere steden. Daarom is Den Haag toegetreden tot het 100 Resilient Cities netwerk van de Rockefeller Foundation. De Rockefeller Foundation heeft in 2014 het initiatief genomen voor het oprichten van dit netwerk omdat, naar hun idee, steden een essentiële partij zijn in de aanpak van wereldwijde sociale, economische en fysieke uitdagingen van de 21e eeuw. Het doel van 100 Resilient Cities is om steden veerkrachtig om te laten gaan met deze uitdagingen en om informatie hierover uit te wisselen.

De gemeente Den Haag voert hiervoor het programma Resilient The Hague. Daarbinnen werkt de gemeente aan innovatieve oplossingen en een lange termijnvisie voor een toekomstbestendige stad. Resilient The Hague werkt nauw samen met programma’s die ook bijdragen aan een toekomstbestendig Den Haag: Energie transitie, Smart The Hague en Duurzaamheid.

Als Chief Resilience Officer is mevrouw Hitipeuw aangesteld om dit ambitieuze programma aan te voeren. Zij gaf aan dat het strategieontwikkelingsproces gericht is op het genereren van ideeën door lokale, nationale en internationale experts en het samenvoegen van ideeën tot een coherente en uitvoerbare strategie.

Essentieel voor een veerkrachtig Den Haag zijn natuurlijk de inwoners. Publieke participatie staat namelijk centraal in haar aanpak namens de gemeente, waarbij burgers worden uitgenodigd om mee te denken én mee te doen.
Tenslotte riep mevrouw Hitipeuw ons op om onze ideeën en suggesties op dit gebied, met haar te delen op: www.resilientthehague.nl.
        

Via deze link (externe website) treft u nog meer foto’s aan van de bijeenkomst van 28 maart jl.

Departement 's-Gravenhage


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden