Hoe het beroepsonderwijs in Zeeland in staat is om aan te sluiten bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen

Willem den Ouden, spreker op de netwerkbijeenkomst van departement Zeeland op 8 juni jl., wilde vooral ingaan op het thema hoe het beroepsonderwijs in Zeeland in staat is om aan te sluiten bij belangrijke maatschappelijke processen.
De heer Den Ouden, directeur van de Delta Academy, verbonden aan de HZ University of Applied Sciences, schetst de specifieke situatie in Zeeland wat betreft de ligging – onder de zeespiegel – en de kennis op het gebied van water, voeding en energie, drie uitdagingen waarmee Zeeland te maken heeft en waarvoor specifieke kennis is en wordt ontwikkeld waarmee de rest van de wereld (bijv. Lousiana in de VS) geholpen kan worden om deze kennis te benutten.  Kennis op het gebied van watertechnologie (aanleg van sluizen, keringen, duurzaam bestendig bouwen van dijken, van zout - zoet water maken), zilte landbouwtechnieken (wilgen die tegen zout water kunnen, oesterkweek) en energie opwekking (zonne-energie en het ontwikkelen van machines om elektriciteit te genereren uit stromend water onder bijv. bruggen).


De Delta Academy heeft voor deze drie uitdagingen (water, voeding en energie) in het Centre for Expertise studierichtingen ontwikkeld voor studenten (MBO, HBO en WO) die in nauwe samenwerking met hogescholen, universiteiten (o.a. UCR) en  bedrijven wereldwijd (Indonesië, Italië, Vietnam, Thailand, Lousiana in de VS, Canada, Litouwen, Engeland en Denemarken) nieuwe innovatieve technieken ontwikkelen.  Tussen verschillende partijen worden afspraken gemaakt over bijdragen van onderwijs en bedrijfsleven aan de uitvoering van de Human Capital Agenda.

Op diverse gebieden wordt onderzoek gepleegd; te denken valt bijv. aan een bedrijf dat turbine en getijdenenergie opwekt. Welke ecologische effecten zijn daarbij te verwachten, wat zijn de te ontwikkelen processen, hoe kunnen studenten meedenken?
Met betrekking tot de richting Water & Energy kan worden gedacht aan bedrijven die zich richten op de logistiek, het plaatsen en onderhoud van windmolenparken op zee. De voor deze bedrijfstak benodigde specifieke expertise en technieken worden door onderzoek en studie ontwikkeld in het Centre for Expertise.
De studenten worden toegerust voor specifieke functies in bedrijven, waar enorm veel behoefte aan nieuwe innovaties en technieken bestaat. Bedrijven zoals Dong, Shell, Siemens, Eneco, en Van Oord. Voor meer informatie, zie de website:https://hz.nl/lectoraten/delta-academy-applied-research-centre 

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden