Het bestuur blogt: met nieuwe energie naar buiten!

Een vernieuwd bestuur betekent ook nieuwe ‘gewoonten’. Met deze BLOG houdt het bestuur je voortaan op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen binnen onze vereniging. Deze richten zich vooral naar buiten toe. Want het is van belang dat De Maatschappij de plek inneemt in de huidige maatschappelijke en economische transitie die past bij haar historie.

Vernieuwd bestuur
Op de laatste ALV zijn een viertal nieuwe bestuursleden benoemd: Daniëlle de Jonge, Feddo Hartenlust, Jan Timmers en Marloes van der Have. Samen met Walter Roza, Martijn Visser, Astrid Camp en mijzelf bestaat het bestuur momenteel uit 8 leden. In de volgende BLOGs stellen de nieuwe bestuursleden zich persoonlijk voor. Omdat Astrid en ik in 2018 het bestuur verlaten is er ruimte voor minimaal 1 nieuw bestuurslid. Hiervoor volgen we dit voorjaar wederom een transparante procedure om een geschikte kandidaat te vinden.  

Onze richting - naar buiten!
Het vernieuwde bestuur heeft uitgesproken zich meer te profileren naar buiten toe. Intern zijn de zaken goed zijn geregeld: het landelijk bureau is aangepast aan de huidige omvang van de vereniging en in 2017 is samen met de departementen de strategie vastgesteld. Deze laatste heeft zich vertaald in een drietal pilaren met 2 centrale thema’s:

  1. Het verbinden van generaties

Hiermee realiseren we diversiteit onder de leden en we verbinden ons met de toekomstige ontwikkelingen.
 

  1. Focus op twee centrale thema’s
     
  • De impact van technologische ontwikkelingen
  • Investeren in een duurzame samenleving

Elk departement kan dit op eigen wijze invullen. Wel dagen we alle departementen uit om actief op zoek te gaan naar vernieuwende bedrijven die met verduurzaming, technologie en digitalisering een nieuwe maatschappelijke (wan-)orde realiseren. En tevens vragen we departementen om aandacht te vestigen op de impact die deze ontwikkelingen hebben op onze samenleving. Hiermee maken we de tensie bespreekbaar die ook in onze omgeving voelbaar is.

  1. Ontwikkelen van een ondernemers prijs – De Lef Prijs

Een prijs die al vele jaren succesvol in departement Eemland wordt uitgereikt. Indien nodig passen we de formule aan. De doelstelling is om over de komende jaren alle departementen te vragen zich aan te sluiten bij deze ondernemersprijs en deze in haar eigen departement te organiseren. Als wij dit allemaal doen dan hebben wij landelijk zeker impact en ook mooie potentiele kandidaten voor de KW I Prijs.

Onze plek – nieuwe energie
Net als elke onderneming wordt ook onze vereniging geraakt door de veranderingen in de samenleving. We hebben een nieuwe website die technologisch veel mogelijk maakt en waar we verder aan gaan bouwen. Met nieuwe energie gaan we onze plek binnen de driehoek Ondernemingen, Overheden en Onderwijs weer invullen. Landelijk én lokaal! Dat vraagt veel van onze besturen en ook leden zijn van harte uitgenodigd om mee te denken. Als wij allemaal dezelfde richting op lopen dan maken we onszelf aantrekkelijk voor nieuwe leden. En zijn we met recht de vereniging waar je graag bij wilt horen!

Luuc Mannaerts
Voorzitter Landelijk Bestuur

Luuc Mannaerts bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden