Gert van Kralingen over Waterschap Scheldestromen

Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst van 11 mei jl. vond de jaarlijkse ALV plaats. Het verslag daarvan ontvangt u per e-mail.
Onze voorzitter Jorrit Snijder opende de netwerkbijeenkomst en stelde mevrouw Ger van de Velde voor, burgemeester van Tholen. Gemeente Tholen is sinds januari van dit jaar lid van de Maatschappij. Mevrouw Van de Velde stelde zich graag voor aan de leden van departement Zeeland.Gert van Kralingen
De heer Van Kralingen, bestuurder van Waterschap Scheldestromen geeft een boeiende voordracht over het Waterschap. Het Waterschap is een groot bedrijf met 440 werknemers, waarin jaarlijks een budget van ruim 112 miljoen euro omgaat. Het Waterschap beheert de dijken en duinen, (bijna 500 km!) zorgt voor schoon en voldoende water en voor veilige wegen en fietspaden. Samenwerkingspartners zijn o.a. Rijkswaterstaat, de Provincie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Waterschap werkt aan tal van projecten w.o. het project Zwakke Schakel West-Zeeuws Vlaanderen, diverse projecten m.b.t. water, w.o. het op peil houden van schoon water (o.a. voorkomen chemische bestrijdingsmiddelen en verzilting van het zoet water) en in de gaten houden van de biologische samenstelling van water. Daarvoor zijn er zo’n 10 biologen in dienst van het Waterschap!
De waterlopen worden met professionele apparatuur in de gaten gehouden en gestuurd.  De poldergemalen worden voortdurend in de gaten gehouden; sloten mogen niet overlopen.
Een bijzonder grote taak van het Waterschap zijn de rioolwaterzuiveringen. Er zijn in Zeeland 16 zuiveringsinstallaties, 158 rioolpersgemalen en 582 kilometer aan rioolpersleidingen, professionele systemen waarmee afvalwater gezuiverd wordt, waarna het gezuiverde water weer wordt vrijgegeven aan de natuur.

De heer Van Kralingen is voorstander van het behouden van de Hedwigepolder, en het project Waterdunen vindt hij geweldig. Op het gebied van innovatie is het Waterschap bezig met tal van projecten, w.o. een energiefabriek uit rioolwater, multiflexmeter (verzendt data over waterkwaliteit en waterstanden), een fietsvonkvoetpad, zoet/zoutwaterkaart, en dijkveiligheid.
Het Waterschap levert een enorme bijdrage aan de circulaire economie met het Phario project: een hele hoge kwaliteit bioplastic maken uit rioolwater. Het plastic is zeer stabiel en kan in veel producten worden toegepast. Bovendien is het biologisch afbreekbaar, dus zeer milieuvriendelijk.

Voor meer informatie over het Waterschap en haar activiteiten verwijzen wij u naar de website van het Waterschap: https://scheldestromen.nl/
De powerpoint presentatie van Gert van Kralingen is op te vragen bij het secretariaat: Zeeland@de-maatschappij.nl 

 

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden