Geïnspireerd het nieuwe jaar in!

Op 20 januari om 19.00 uur was het dan eindelijk zover. Een week later dan gepland en noodzakelijkerwijs online troffen leden en genodigden van departement Arnhem elkaar tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst.
Na een welkomstwoord door de voorzitter wordt uitgebreid teruggeblikt op 2021, onder andere op het Jaarcongres 2021 van De Maatschappij in het Evoluon, georganiseerd door departement Oost Brabant. De samenwerking tussen de beide departementen kreeg gestalte in een inhoudelijk en afwisselend programma met de thema’s van deze tijd. Maar ook de vele digitale ‘Vonk-momenten’ en de ‘boekensessie’ rond het boek ‘Slow Democracy’ van departement Arnhem passeren de revue.
Vervolgens geeft de voorzitter aan dat we de gelegenheid aangrijpen om tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst de verdieping te zoeken op een thema met maatschappelijke relevantie.
Na een compliment aan het bestuur en de programmacommissie voor de inspanningen van het afgelopen jaar, volgde een oproep om deel te nemen aan deze ‘warme club mensen’ het komend jaar. Tijd om het glas te heffen op een mooi en inspirerend verenigingsjaar!

Ruimtekoers schetst positieve toekomstbeelden voor en met iedereen
Na een korte inleiding op de bijdrage van Yosser Dekker door de programmacommissie introduceert Yosser zichzelf.  Yosser is directeur en programmaker bij Ruimtekoers. Platform Ruimtekoers zet kunstenaars, ontwerpers, inwoners, publiek, overheden en ondernemers in voor geëngageerde kunstprojecten in de publieke ruimte in onze wijken, buurten en steden.

Yosser heeft een fascinatie voor steden, wijken en buurten en de menselijke relaties (zichtbaar en onzichtbaar) die daar aan verwant zijn. Welke uitdagingen, trends en ontwikkelingen spelen in zo’n wijk? Wat is er gaande en hoe reageert men in de wijk op die ontwikkelingen? Wanneer besluiten mensen actief te worden in een gemeenschap? Meer regie over de eigen leefomgeving kan ook bijdragen aan meer geluk. Bij meer eigen regie kom je in aanraking met beleid en de gemeente want ook de gemeente voert regie op de leefomgeving. Dit leidt soms tot spanningen, maar biedt ook kansen.

Uitgangspunt bij Ruimtekoers is mensen te betrekken bij hun leefomgeving door kunst en cultuur.  Yosser bouwde zijn verhaal op rond drie vragen:

- Wat leerde en leert mij de stad (als organisch mechanisme)?
- Wat leerde mij de kunst?
- Kan kunst en het samen maken van kunst in de publieke ruimte het middel zijn bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?

Vervolgens ging Yosser in op de praktijk met vele mooie projecten die in de loop der jaren zijn georganiseerd.
Op de website van Ruimtekoers zijn mooie illustraties te zien.
De projecten en de creatieve interventies misten hun effect op de bewoners niet en kregen aandacht van de politiek. Zo werd duidelijk dat een switch maken van ‘aanbod gestuurd’ naar ‘vraag gestuurd’ door te vragen wat de bewoners zelf echt willen, tot nieuwe inzichten leidt. Kunst en cultuur spelen in op het ‘willen’ en het ‘kunnen’. Kunst in de stad kan werken!

Het enthousiasme van Yosser maakte vele positieve reacties los bij de deelnemers aan de Nieuwjaarsbijeenkomst.
Yosser wordt uitgebreid bedankt voor zijn inspirerende presentatie en namens De Maatschappij wordt aangegeven dat we deze bijdrage het komend jaar zeker een vervolg willen geven tijdens een fysieke bijeenkomst en met meerdere belanghebbenden.

Ter afsluiting en ter inspiratie twee mooie citaten die deze avond voorbij kwamen:

Het eerste citaat is van Albert Camus: ‘Kunst ontwaakt het klaarlichte denken. Het denken dat vrij is van verstijfde kaders en door ideologie voorbedachte illusies

Het tweede citaat is van Hannah Arendt: ‘De publieke sfeer is het forum waar mensen elkaar ontmoeten. En dat is zo belangrijk. De ontmoeting heeft altijd de mogelijkheid in zich van een nieuw begin door het verkondigen van andere zienswijzen.’

Hartelijke groet, namens het bestuur en de programmacommissie.

Departement Arnhem


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden