Energietransitie, een noodzaak!

Onze aarde warmt steeds sneller op. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de aarde niet meer dan 2 graden op te laten warmen. Om dit te realiseren worden op Europees niveau afspraken gemaakt. Deze afspraken resulteren in landelijke harde doelstellingen die zijn vastgelegd in het nationale Klimaatakkoord. Dat stelt dat wij in 2050 onze CO₂-uitstoot met 95% hebben verlaagd ten opzichte van 1990. Op regionaal- en gemeentelijk niveau worden strategische doelstellingen bepaald om invulling te geven aan deze energietransitie.

Hoe hoog de nood in Nederland is voor mensen om mondiaal bij te dragen aan de energietransitie, blijkt wel uit de vele demonstraties door klimaatactivisten van de laatste tijd. De Maatschappij departement Hoeksche Waard is daarom enthousiast over de uitnodiging van gemeente Hoeksche Waard en woningcorporatie HW Wonen om te horen hoe zij deze uitdagingen binnen de energietransitie aan gaan in de Hoeksche Waard.
Stephan Dorst, Adviseur Duurzaamheid en projectleider Warmtetransitie van gemeente Hoeksche Waard zal een toelichting geven over de duurzame ambities van de Hoeksche Waard binnen de energietransitie en het belang daarvan. Gemeente Hoeksche Waard heeft eind 2020 het programmaplan Duurzaamheid vastgesteld waarin als doel is opgenomen in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Energie is één van de thema’s binnen dit programmaplan waarbij de ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. Klimaatadaptie, circulariteit en biodiversiteit vormen de overige thema’s binnen het programmaplan Duurzaamheid. Hoe komen wij tot deze strategische doelstellingen, wat is de haalbaarheid ervan, welke samenwerkingsverbanden zijn hiervoor essentieel en welke verhoudingen zijn zichtbaar tussen de bebouwde omgeving, de industrie en transport? Ook de diverse uitvoeringsprogramma’s behorende bij de verschillende thema’s komen aan bod en de afgelopen jaren zijn stappen gezet met de Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte. Ofwel, welke stappen hebben wij al reeds in gang gezet?

Daarnaast zal Kevin Uijtdewillegen, vastgoedstrateeg bij woningcorporatie HW Wonen, ons meenemen in hun samenwerking met gemeente Hoeksche Waard. De jaarlijkse Prestatieafspraken zijn hierin een belangrijk speerpunt. Ook zal Kevin aandacht geven aan de knelpunten die in de praktijk aan de orde komen, zoals netcongestie. Welke afspraken maken woningcorporatie HW Wonen samen met gemeente Hoeksche Waard en netbeheerder Stedin, om het vollopen van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen dan wel beheersbaar te houden. Een integrale samenwerking hierbij is van doorslaggevend belang om de energietransitie tot een succes te maken.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 februari 2023 van 12.00 tot 14.00 uur bij de Eendrachtshoeve, Tuinweg 3, 3284 XR Zuid-Beijerland. U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton of via email hoekschewaard@de-maatschappij.info. Mocht u onverhoopt alsnog verhinderd zijn, wilt u zich dan ook afmelden, dit in verband met de voorbereidingen voor deze middag. Deelname kost € 15,00. Wij verzoeken u vriendelijk dit vooraf over te maken op de bankrekening van het Departement Hoeksche Waard NL60 RABO 0323 0405 00 of ter plaatse te pinnen.

het bestuur van De Maatschappij - departement Hoeksche Waard

Paul de Bruijn - Jack de Leeuw – Miranda den Tuinder – Alie ‘t Hooft – Gerard Leggedoor – Carla van Emmerik - Kevin Uijtdewillegen

Departement Hoeksche Waard


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden