Een nieuwsbrief? Wie zit daar nu op te wachten?

Al onze leden en dus ook uw bestuur, werkzaam in het Onderwijs, bij de (semi) Overheid, als Ondernemers of vanuit het bedrijfsleven, hebben het drukker dan ooit. Vanuit huis wordt er op nieuwe manieren gewerkt om de eerste acute zaken op te lossen tijdens deze intelligente lockdown…

Er wordt nu al  nagedacht en gewerkt aan de periode na eind mi en ook al aan de daaropvolgende periode, na 1 september, waar dit mogelijk is. En zolang gaat het zeker duren voordat wij elkaar weer fysiek zullen treffen bij de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen 2020 -2021. Woensdagmiddag 17 september in Vlaardingen. Die mag u alvast noteren.

Vandaar deze tussentijdse nieuwsbrief, met wat persoonlijke verhalen, een paar aankondigingen, een enkele tip. Juist nu hebben we elkaar en elkaars netwerken nodig om sterker uit de crisis te komen. Onze wereld is letterlijk wat kleiner geworden en veel lokaler. Dat is even goed voor reflectie en meer tijd voor gezin, familie en buurtbewoners, maar dat gaat weer veranderen.

Wat gebeurt er zoal?
Voor Ronald Cordes, onze vice-voorzitter, is het, samen met zijn mensen een hele toer om zaken totaal anders te organiseren. De bezetting is minimaal en het aantal hotelgasten is uiteraard veel minder. De rest van ons favoriete hotel is “dicht”. En hoe dadelijk het restaurant en bijeenkomsten op 1,5 meter worden georganiseerd is helemaal een enorme logistieke en financiële puzzel.

Rianne de Graaf en al haar onderwijzers, de betrokken ouders en vele goed samenwerkende instanties en bedrijven zijn de afgelopen weken in staat geweest om bijna elke leerling te voorzien van (nieuwe) les programma’s en voor veel leerlingen ook een nieuwe laptop. Nu nadenken hoe er begin mei weer wordt lesgegeven op de school. Een enorme roller-coaster waar we met zijn allen enorme bewondering voor hebben en die heel duidelijk maakt wat dan die essentiële beroepen hier in Nederland zijn in deze bizarre tijden.

Jan Freie, als directeur bij de gemeente Maassluis, is weer op andere wijze aan het schakelen en organiseren. De “Top-Down” gedreven prioriteiten staan nu voorop en dulden weinig bureaucratie. Nu regelen is het devies en de vele vragen die op een gemeente afkomen kanaliseren en daarvoor de juiste ad-hoc regelingen en organisaties voor op tuigen. Ook hier in samenwerking met alle O’s, de ondernemers vereniging, de verschillende loketten, zoals die van Stroomopwaarts.

Dat brengt ons bij Martijn Bulte, onze secretaris, en bij Stroomopwaarts o.a. bezig om de normale operationele processen en de werk leer trajecten te wijzigingen en vooral te zorgen dat deze mensen, die nu niet kunnen werken, veilig en begeleid thuis zijn. Daarnaast heeft Stroomopwaarts recent de taak van het Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam (RBZ) overgenomen om de aanvragen te behandelen  voor de zogenoemde TOZO-regeling.  

Waar ook heel veel vragen van ondernemers en bedrijven binnenkomen en waar elke klant wordt gebeld is bij Pascal Post, onze penningmeester en werkzaam bij MRVO accountants. Niet alleen antwoorden op acute vragen, maar vooral de financiële weerbaarheid van de ondernemers en bedrijven is nu van het grootste belang om de komende maanden door te komen.

Herkenbaar en voor de meeste van onze leden, ook de dagelijks gang van zaken. Nu heel druk, gefocust en voorzichtig naar de toekomst kijken. Een toekomst die er zeker anders uit zal moeten zien, omdat we dit samen moeten oplossen. Onze bubbels zijn er nog steeds, maar die zullen veranderen, samengaan, uit elkaar spatten of wegvloeien.

Een paar tips en zaken waar je terecht kan hier in de regio
De Riverboard heeft snel een enquête opgezet om een aantal zaken te inventariseren. Vul deze in, zodat we nog beter weten waar er hier behoefte aan is. Gegeven deze omstandigheden wil de Riverboard  u vragen over de impact van de coronacrisis op uw organisatie en e.e.a. vragen over de opleidingsbehoefte bij uw organisatie.
 
De gegevens worden, conform AVG-regels, verwerkt door Hogeschool Rotterdam.
Ga naar de site, lees de achtergronden en doe mee aan het onderzoek.
Het loket van stroomopwaarts.

Onze departement de komende maanden
ALV en jaarplan 2020 – 2021
Het bestuur is nu bezig om onze ALV, volgens de statuten te houden voor eind juni, op andere wijze te verzorgen. U wordt daar begin mei volledig over geïnformeerd en krijgt e.e.a. opgestuurd. Behalve de gebruikelijke (fin.) stukken krijgt u van ons:

  • Het jaarplan en overzicht 2020 – 2021, inclusief alle bijeenkomsten, thema’s’ en (geplande) locaties, elke derde woensdag van de maand
  • De bestuurswisselingen en wat dit betekent voor de volgende jaren in verband met (verplicht) aftreden.

De rode draad voor ons en ook voor mijzelf is dat we gaan naar een ander tijdperk, AC (After Corona), de scheidslijn met de afgelopen 40 jaar waarin de lusten en lasten iets te weinig in evenwicht tussen de natuur en de maatschappij werden verdeeld. Wij blijven leren, verbinden, vernieuwen en inspireren, ook de volgende maanden.

Namens het bestuur, Dolf Bierhuizen

Departement Waterweg-Noord


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden