Departement Rotterdam start projectgroep 'Win back' De Maatschappij

Departement Rotterdam stimuleert betekenisvol ondernemerschap met impact en wil met de projectgroep 'Win Back' De Maatschappij een grotere participatie van leden aan de bijeenkomsten van De Maatschappij en daaruit volgend een grotere betrokkenheid bij de doelstellingen en het netwerk van departement Rotterdam.

Inleiding en historie
Departement Rotterdam bestaat sinds 1778 en heeft gedurende die periode een glorieus bestaan gekend. Gedurende de laatste jaren blijkt ook ons departement niet ongevoelig voor de verandering die op dit moment plaatsvindt. Daarom heeft uw bestuur, mede op verzoek van de leden, gekeken naar de richting die wij met ons departement op willen gaan. Daarbij hebben wij enerzijds geluisterd naar u, onze leden, anderzijds hebben wij verbinding gezocht met ons verleden.

U, onze leden, wordt enerzijds aangetrokken door uitdagende en interessante sprekers, anderzijds door uitdagende en interessante leden aan tafel;

U bent enerzijds zeer geïnteresseerd in succesvolle “ondernemers”, anderzijds zoekt u sprekers die uw betrokkenheid bij de stad prikkelen

U bent enerzijds trots op onze historie, anderzijds wilt u dat wij opnieuw geschiedenis schrijven

Van origine heeft de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel de doelstelling om “de welvaert en het welzijn van Nederland te bevorderen”. Dit is vertaald naar “het stimuleren van een ondernemende samenleving door maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken vanuit een onafhankelijk perspectief met vernieuwende ideeën”. De laatste keer dat hier op een opmerkelijke wijze invulling aan is gegeven betrof het jaarcongres in Rotterdam op 14 juni 2000 met de Titel: "Water, Lust of Last" waar ook toenmalig Prins Willem Alexander aanwezig was.

Lees hier de volledige brief en werk zo mee aan ons doel 'Win back' de Maatschappij.

Departement Rotterdam bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden