Departement Hoeksche Waard reikt de Social Impact Awards 2022 uit!

SOCIAL IMPACT AWARD 2022
De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel departement Hoeksche Waard organiseert tweejaarlijks de toekenning van de Social Impact Award. Deze prijs  wordt door een jury toegekend aan een natuurlijk persoon die op sociaal-economisch, sociaal-maatschappelijk of sociaal-cultureel gebied van grote waarde is voor de Hoeksche Waard.

De jury die zich dit jaar mocht buigen over de genomineerden, stond meteen voor een dilemma. Bij alle juryleden stonden twee kandidaten vanaf het begin hoog op de voorkeurslijst. Beiden hebben zich langjarig, vanuit een persoonlijke missie en overtuiging, ieder op het eigen expertgebied en met niet aflatende energie ingezet voor de samenleving en de ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Daarom is besloten dat de Social Impact Award 2022 wordt uitgereikt aan twee personen. Ze krijgen de prijs niet samen, maar allebei. Voor beiden kun je spreken van een oeuvreprijs.

De winnaars van de Social Impact Award 2022 zijn Eelse Bies en Willy Spaan: beiden beeldbepalende inwoners van de Hoeksche Waard. Jury: “Eelse én Willy worden allebei gekend door hun gedrevenheid en passie. Eelse voor zijn niet aflatende inzet om kunst en cultuur onder de aandacht te brengen van de gemeente maar ook om kunst en cultuur in woord, beeld en verbeelding, dicht bij de inwoners van de Hoeksche Waard te brengen.

Dankzij Eelse Bies is de aandacht voor cultuur in de Hoeksche Waard op een hoger niveau gekomen. Hij heeft de cultuur in brede zin gepromoot en veel initiatieven zijn uit zijn koker gekomen. Hij brengt iets op gang, legt verbindingen, raakt mensen en brengt mensen samen.

Willy Spaan heeft door haar jarenlange inzet de geschiedenis van de Hoeksche Waard zichtbaar en kenbaar gemaakt zodat de inwoners van de Hoeksche Waard hun oorsprong hebben leren kennen. Zij heeft grote impact gehad op het historisch besef in de Hoeksche Waard en daarmee de bewoners bewust gemaakt van de eigenheid van landschap en cultuur. Beiden hebben op hun eigen manier iets toegevoegd aan de identiteit van de Hoeksche Waard.”

De jury wil met het toekennen van de award aan ieder van hen, beiden eren voor hun hele inzet en onverzettelijkheid om cultuur én identiteit onder de aandacht te brengen van alle inwoners van de Hoeksche Waard. De Social Impact Award is uitgereikt tijdens het Ondernemersgala op 16 mei 2022, waar tevens de Ondernemersprijs en Startersprijs werden uitgereikt.

 

Departement Hoeksche Waard


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden