Departement Eemland van ondernemend netwerk De Maatschappij deelt waarderingsprijzen uit tijdens Spring in de Maatschappij

Prijzen voor Kultlab en  voor Annemieke Vermeulen

De “Lefprijs” van inspirerend netwerk De Maatschappij, departement Eemland is dinsdag 21 maart jl. tijdens het regionale netwerkevenement  “Spring in de Maatschappij” in het Theater de Speeldoos in Baarn uitgereikt aan Sijmen Stronk en Paul Niezen van KULTLAB. Bij dezelfde gelegenheid mocht Annemieke Vermeulen, voormalig burgemeester van Leusden de “Prijs van de Maatschappij” in ontvangst nemen.

De bijeenkomst was goed bezocht door vertegenwoordigers uit onderwijs, zorg, overheid en natuurlijk ondernemers. Tijdens “Spring in de Maatschappij” wordt de start van de lente gevierd en krijgen geïnteresseerden de kans kennis te maken met het inspirerende netwerk van De Maatschappij, departement Eemland. 

De “Lefprijs” is bestemd voor een ondernemer die lef heeft getoond, die iets bijzonders heeft neergezet, die inspirerend is voor anderen. Natuurlijk in de regio werkzaam is en al meer dan 5 jaar bestaat en onderneemt voor eigen rekening en risico.

De Prijs van de Maatschappij is bestemd voor een persoon die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet en onderscheiden heeft. Hierbij kan gedacht worden aan een persoon die bijzondere initiatieven neemt, bruggen slaat tussen partijen, de regio op de kaart zet of een voortrekkersrol speelt op maatschappelijk gebied.                                                                                              

Lefprijs
Kultlab organiseert, creëert, initieert, arrangeert diversiteit, muzikaliteit en creativiteit. Kultlab is zeer succesvol zowel in commerciële als in maatschappelijke festivals. Een club jonge honden of LEF-gozers die succesvolle festival titels in handen hebben en niet schromen om nieuwe initiatieven op te zetten en bij gebleken succes snel op te schalen. Een mooi export product uit Amersfoort!

Kultlab maakt op verschillende manieren verbinding met de maatschappij. De verschillende evenementen bieden podia voor lokale artiesten. Er wordt met talloze vrijwilligers met heel verschillende achtergronden samengewerkt om een evenement mogelijk te maken. Naast commercieel creatief is Kultlab ook creatief als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid. Zo heeft foodfestival Lepeltje Lepeltje een bekersysteem waarmee bezoekers automatisch meesparen voor een gift aan de voedselbank. Vorig jaar zijn 14.000 grote blikken Unox soep aan de voedselbanken van Amersfoort, Dordrecht, Utrecht, Groningen, Zwolle, Apeldoorn en Eindhoven gedoneerd

Prijs van de Maatschappij
Annemieke Vermeulen heeft de prijs ontvangen voor haar rol als verbinder in de regio. Ze heeft een duidelijke visie op de kracht van de regio en heeft dit ook actief uitgedragen. Ze nam het voortouw en wist andere bestuurders te inspireren.

Dit beperkte ze niet tot alleen de economische sector maar was ook maatschappelijk zeer actief en vooral de Kunst had haar enorme belangstelling. Ook daar bouwde ze met museum Flehite een goede samenwerking op door meerdere tentoonstellingen te organiseren.

Annemieke’s kracht ligt in verbinden, ze heeft een enorme drive, ze is actie- en resultaatgericht. ( ze was oa. voorzitter bestuurlijk overleg regio Eemand, initiatiefnemer Regioconferentie, lid commissie Citymarketing, bestuur Amersfoort in C)

De Maatschappij, departement Eemland
De Maatschappij is een netwerk dat uniek is in zijn soort. De Maatschappij verbindt op inspirerende wijze bedrijfsleven, openbaar bestuur, zorg- en kennisinstellingen. Het departement Eemland is een van de grootste van het land. In haar jaarprogramma is een goede balans te vinden tussen fun en inspiratie (funspiratie) en bijeenkomsten waar het onderling contact voorop staat. De Maatschappij, juist in deze tijd!  Een regionale netwerkorganisatie met een landelijk netwerk.
www.de-maatschappij.nl

Departement Eemland


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden