Den Haag op weg naar het Nieuwe Normaal Deel 3: Technologie & Innovatie

De coronacrisis bracht schone lucht en thuiswerken en zorgde voor heel wat opschudding. Hoe willen we de Haagse samenleving vormgeven nu zich een Nieuw Normaal lijkt op te dringen? Hoe moet de kwaliteit van leven er in de toekomst uit zien in Den Haag?

Je kunt je laten leiden door gebeurtenissen en toevalligheden, maar het is wenselijker om waarden te volgen die je zelf bepaalt. En dus is het verstandig om voortdurend over die waarden met elkaar in gesprek te blijven.

Om die reden organiseerde De Maatschappij, departement ’s-Gravenhage drie dialoogsessies onder de naam Den Haag op weg naar het Nieuwe Normaal. Haagse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en wetenschap gingen daarover in gesprek in Museum Beeld en Geluid Den Haag. Moderator Pelle Matla legde de deelnemers een aantal stellingen voor.

Stelling 1: Een op de vier Hagenaars heeft moeite om zaken digitaal te regelen en de crisis heeft de digitale ongeletterdheid alleen maar vergroot. In het Nieuwe Haagse Normaal moet iedereen digitaal kunnen meedoen.

Daar is Rosan Gompers, Bestuurslid Innovatie bij MKB Den Haag, het mee eens. “Anders krijg je een nieuwe kloof in de samenleving.” Terugkijkend op de afgelopen maanden zegt ze: “Door de digitalisering konden we blijven werken, leren en consumeren.”

Die tweedeling van mensen die techniek wel en niet begrijpen gaat sowieso ontstaan, vreest Marcel de Heide, Senior economist bij TNO. “Verliezers zijn hierbij onvermijdelijk.”

Analoge communicatie
Er is een deel dat gewoon niet wil, reageert Jasper Deuten, Themacoördinator innovatie bij het Rathenau Instituut. “Hebben ze recht op face-to-face communicatie aan een loket, per telefoon of brief?”

“Met pen en papier communiceren ben ik helemaal voor,” zegt Marcel Krom, CIO bij Post NL met een knipoog. Hij noemt de kaarten die mensen aan het begin van de crisis massaal gingen sturen. Maar, zegt hij ook: “Digitale middelen komen langzamerhand wel een beetje in de buurt van licht, water en een dak boven je hoofd.”

Hij vond het interessant om te zien hoeveel bedrijven tijdens de lockdown snel een webshop openden. Gompers van MKB Den Haag vindt het frappant dat veel bedrijven nog helemaal niet met digitalisering bezig waren.

Lees het volledige verslag en bekijk de video.

Departement 's-Gravenhage


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden