Den Haag op weg naar het Nieuwe Normaal, Deel 2: de kwaliteit van leven in de stad

Deel 2: de kwaliteit van leven in de stad

De coronacrisis bracht schone lucht en thuiswerken en zorgde voor heel wat opschudding. Hoe willen we de Haagse samenleving vormgeven nu zich een Nieuw Normaal lijkt op te dringen? Hoe moet de kwaliteit van leven er in de toekomst uit zien in Den Haag?

Je kunt je laten leiden door gebeurtenissen en toevalligheden, maar het is wenselijker om waarden te volgen die je zelf bepaalt. En dus is het verstandig om voortdurend over die waarden met elkaar in gesprek te blijven.

Om die reden organiseerde De Maatschappij, Departement ’s-Gravenhage drie dialoogsessies onder de naam Den Haag op weg naar het Nieuwe Normaal. Haagse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en wetenschap gingen daarover in gesprek in Museum Beeld en Geluid Den Haag. Moderator Pelle Matla legde de deelnemers een aantal stellingen voor.

Stelling 1: In het Nieuwe Haagse Normaal is top-down uit. Bewonersparticipatie heeft de toekomst.

Harm Benthem verwacht dat wel. Hij is Stadsdeeldirecteur van Escamp, een wijk met “veel betrokken bewoners, maar ook zorgen”, waar ruim 150.000 mensen wonen. “Bewoners komen naar mij toe en zeggen: zie mij staan, hoor je wat ik nodig heb? Die roep gaat steeds luider worden.”
In Moerwijk hebben Harm Benthem en zijn collega’s bewoners bijvoorbeeld gevraagd om mee te denken met het opstellen van een wijkagenda. “Hoe moet volgens jullie over vier jaar de wijk eruit komen te zien, vroegen we. En ben je bereid om te helpen met de uitvoer?”

Hoge drempels
Als directeur bij Fonds 1818 ziet Sanne ten Bokkel Huinink al jaren veel bewonersparticipatie. De organisatie ondersteunt initiatieven van bewoners die hun wijk mooier willen maken. “We zagen tijdens de coronatijd een indrukwekkende beweging vanuit burgers. Zoveel enthousiasme en energie.”
Het valt hem wel op dat grote groepen bewoners er buiten vallen. “Omdat ze de taal niet machtig zijn, de weg niet weten, de drempels te hoog vinden. Laten we proberen ook hen erbij te betrekken en de kring van mensen die zich in willen zetten groter maken.”

Lees het hele verslag en bekijk de video.

Departement 's-Gravenhage


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden