Verslag, video en podcast "Den Haag op weg naar het Nieuwe Normaal"

Deel 1: de Economie

De coronacrisis bracht schone lucht, thuiswerken en zorgde voor heel wat opschudding. Hoe willen we de Haagse samenleving vormgeven nu zich een Nieuw Normaal lijkt op te dringen? Hoe moet de Haagse economie er in de toekomst uit zien?

Je kunt je laten leiden door gebeurtenissen en toevalligheden, maar het is wenselijker om je te laten leiden door waarden die je zelf bepaalt. En dus is het verstandig om voortdurend over die waarden met elkaar in gesprek te blijven.
 

Om die reden organiseerde De Maatschappij, Departement ’s-Gravenhage drie dialoogsessies onder de naam Den Haag op weg naar het Nieuwe Normaal. Haagse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en wetenschap gingen daarover in gesprek in Museum Beeld en Geluid Den Haag.

Moderator Pelle Matla legde de deelnemers een aantal stellingen voor en vroeg hoe we de Haagse samenleving willen vormgeven. Hoe zorgen we voor een veerkrachtige Haagse economie en hoe voorkomen we dat we bij een volgende pandemie weer in een crisis terechtkomen?”

Stelling 1: De coronacrisis maakte duidelijk hoe kwetsbaar de economie is, maar de Haagse economie is veerkrachtig en over tien jaar veel meer gericht op het lokale.

Tijdens de lockdown deed de lokale detailhandel het goed, reageert Kim Schofaerts, Voorzitter MKB Den Haag. Ze noemt initiatieven als ‘Koop lokaal’ en ‘Hou je Haags’. “Het is de vraag of dit van blijvende duur is of dat we teruggaan naar het oude, vluchtige gedrag.” De overheid kan hierbij een rol spelen, vindt ze, bijvoorbeeld door grote bedrijven te stimuleren gebruik te maken van lokale leveranciers.

Wim Kulik, Hoofd Economie Gemeente Den Haag is het daarmee eens. De gemeente werkt hard aan het weerbaarder maken van de lokale economie, vertelt hij. Dat is nu urgent, maar sowieso belangrijk omdat vergeleken met de andere grote steden Den Haag meestal langer in economische dip blijft hangen.

Bovendien groeit de bevolking naar verwachting naar meer dan 600.000 inwoners in 2035. “Dat betekent dus ook meer werkzoekenden,” zegt Kulik. “Daar hebben we ook het Haagse MKB bij nodig, want daarin werkt het overgrote deel van de Hagenaars en Hagenezen.”

We moeten ook weer niet te afhankelijk worden van lokale bedrijven, zegt Pieter Hasekamp, Directeur van het Centraal Planbureau (CPB). “Als je je alleen op lokale bedrijven richt, ben je ook heel kwetsbaar. Een van de lessen van deze crisis is dat je moet diversifiëren en spreiden.”

Lees hier het hele verslag, bekijk de video en luister de podcast.

Departement 's-Gravenhage


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden