De Maatschappij Waterweg-Noord ondersteunt een goed doel! Doet u mee?!

Beste leden,

Inmiddels is duidelijk dat Nederland tot en met 14 januari 2022 in ‘lock down’ is en dat de Kerstlunch in het Delta Hotel helaas geen doorgang kan vinden. Toch willen wij onze traditie om een goed doel te ondersteunen op een alternatieve en hopelijk inspirerende wijze voortzetten.

Daarom vragen wij de leden en niet-leden van De Maatschappij (dus alle bedrijven en andere organisaties in de regio Waterweg) om de Stichting Urgente Noden Waterweg (hierna: SUN), in een stralend Kerstlicht te zetten en te ondersteunen.  

De unieke werkwijze van SUN Waterweg is beschreven in bijgevoegde twee documenten, ook te vinden op onze website. In dit document van SUN Waterweg leest u hoe u kunt ondersteunen; dat kan financieel en/of ‘in natura’ door een product of dienst ter beschikking te stellen.

De Maatschappij en een paar prominente bedrijven uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gaan u daarin voor, elk voor een aanzienlijk bedrag. 

Uw gift kunt u direct overmaken op rekening nummer:  NL86ABNA0103725865 t.n.v. Stichting Urgente Noden, onder vermelding van:  Kerstactie De Maatschappij.

Meer informatie is te vinden op de website www.sunwaterweg.nl

Wij  hopen dat u hieraan wilt bijdragen en ook dat SUN Waterweg onder de aandacht wordt gebracht van uw relaties hier in de regio. Immers, op deze wijze kan snel noodhulp worden geboden.

Het bestuur van De Maatschappij departement Waterweg-Noord wenst u fijne feestdagen en een goed en inspirerend 2022.

Cedric Muchall
Voorzitter departement Waterweg-Noord

Noteert u alvast de 3e woensdag van januari in de agenda! Op 19 januari 2022, van 16.30 – 19.00 uur zal er een live stream bijeenkomst zijn over de introductie van de 5 basis vaardigheden voor bedrijven, organisaties en hun werknemers.  De beoogde samenwerking hiervoor in de regio staat centraal.

Departement Waterweg-Noord


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden