De Maatschappij & Petje af: Het verbinden van De Gouden Driehoek voor meer kansen in het onderwijs

De Maatschappij verbindt, inspireert en staat voor een vernieuwende, sterke en ondernemende samenleving. Educatie speelt hierin een belangrijke rol en is ook altijd bepalend geweest binnen onze activiteiten. Misschien is onderwijs wel de best denkbare term om de idealen en doelstellingen van De Maatschappij samen te vatten.

Pierre van Aalst, landelijk verenigingsmanager: “De Maatschappij is in 1777 opgericht om welvaart en welzijn in de meest brede zin te bevorderen. Kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs loopt als een rode draad door de geschiedenis van de vereniging heen. Wij hebben altijd veel met onderwijs gehad, en nog steeds, omdat het voor de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving als geheel van groot belang is!”

De samenwerking met Stichting Petje af geeft invulling aan deze missie. Samen verbinden we namelijk de Gouden Driehoek van de 3 O’s: Onderwijs, Ondernemers en Overheid om ieder kind gelijke kansen te bieden zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen voor de toekomst. Gelijke kansen zijn in het onderwijs niet vanzelfsprekend en samen met Petje af gaan wij middels de Gouden Driehoek-formule deze kansenongelijkheid tegen. Ieder kind heeft namelijk talenten en verdient het om deze te ontplooien voor een kansrijke toekomst.

Over Stichting Petje af
Bij Petje af ontdekken kinderen van 10 t/m 14 jaar uit sociale achterstandssituaties op zondag de wereld. 28 zondagen per jaar, verdeeld over zeven blokken van vier weken, komen zij in aanraking met inspirerende rolmodellen, doen zij verfrissende ideeën op en worden er vele deuren geopend die anders gesloten zouden blijven. De kinderen maken kennis met verschillende beroepen, ontwikkelen basisvaardigheden en doen activiteiten die gerelateerd zijn aan kunst, cultuur en gezond gedrag. Na drie afgeronde Petje af-jaren is een kind Petje afgestudeerd en neemt het een rugzak vol praktijkervaringen mee de toekomst in.

Door het aanbieden van vernieuwende, prikkelende leerervaringen kunnen kinderen op zoek naar al hun talenten en mogelijkheden. Zo bouwt Petje af aan een positief zelfbeeld en perspectief voor de toekomst.

Petje af Nederland is de overkoepelende organisatie van de veertien Petje af-locaties in het land. Op dit moment heeft zij nog zes locaties in eigen beheer en zijn er negen locaties die als zelfstandige stichting opereren.

Ieder kind verdient gelijke kansen
Petje af heeft één groot doel: impact creëren. Ieder kind verdient namelijk een gelijke kans zich te ontwikkelen voor de toekomst. Met haar grote netwerk en achterban is De Maatschappij een belangrijke partner bij de landelijke uitrol van deze onderwijsformule. Samen zijn wij ervan overtuigd dat samenwerking binnen de Gouden Driehoek van de 3 O’s leidt tot meer kansen in het onderwijs.

Bestuurskracht  
Om impact te creëren is lokaal draagvlak van groot belang. Brecht van Schendel, directeur-bestuurder van Petje af Nederland: “Een Petje af-initiatief is pas succesvol wanneer het op lokaal niveau gedragen wordt. Een sterk lokaal netwerk en bestuurskracht vanuit de partijen van de Gouden Driehoek zijn daarom uiterst belangrijk om een Petje af-locatie tot een groot succes te maken. Vanuit de koepelorganisatie verbinden wij alle locaties op landelijk niveau om elkaar zodoende te versterken, de kwaliteit van de onderwijsformule hoog te houden en op landelijk niveau impact te creëren.”

Pierre: “Door ons netwerk te ontsluiten, bestuurskracht te leveren aan lokale Petje af-initiatieven en te agenderen binnen de verschillende departementen van De Maatschappij bekrachtigen wij de verbinding binnen de Gouden Driehoek.”

Nieuwe generatie

Naast het gezamenlijke doel: het verbinden van de partijen uit de Gouden Driehoek, draagt Petje af binnen onze samenwerking bij aan verjonging binnen De Maatschappij. Bijvoorbeeld Jolien van de Marel, locatiemanager van Petje af Waterweg. Vanuit haar rol als locatiemanager van de Petje af-locaties Vlaardingen, Maassluis en Schiedam is zij lid bij De Maatschappij om haar netwerk op lokaal niveau te vergroten en nieuwe inspiratie op te doen. Door het aantrekken van jongere leden, slaat De Maatschappij de brug naar een nieuwere generatie.

Wil jij je ook inzetten voor Petje af?

De kinderen van nu zijn onze toekomst. Wil jij ook bijdragen aan kansengelijkheid en het vergroten van de toekomstkansen van de vele talentvolle kinderen in Nederland? Doe dan ook mee met Petje af! Bijvoorbeeld als bestuurslid van een nieuwe locatie, gastdocent of ambassadeur. Speciaal in de gemeenten Zwolle, Deventer, Goes/Vlissingen, Almere/Lelystad en Alkmaar is Petje af nog op zoek naar bestuurskracht. Kijk voor meer informatie op: www.petjeaf.nl of neem contact op via post@petjeaf.nl.

Foto: Thushara Verhoeven

Landelijk Bureau


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden