Cultuurdebat van Oost-Nederland

Op 5 maart 2018 organiseerden De Maatschappij Departement Twente, Pakhuis Oost en 1Twente het cultuurdebat van Oost-Nederland. In een volgepakte debatzaal van Newsroom Enschede gingen tafeldeelnemers Marijke van Hees (Raad voor Cultuur), Christien van Wijk (gem. Almelo), Mirjam Berning (gem. Enschede) en Claudio Bruggink (gem. Hengelo) met de zaal in debat over de staat en de toekomst van cultuur in Oost-Nederland.

Interactief

Via een device kon de zaal de vragen en stellingen beantwoorden die gedeeld werden met de tafeldeelnemers. Als opwarmer van zo’n stelling bleek dat de meeste bezoekers cultureel georiënteerd op Enschede zijn, en in mindere mate Hengelo en Almelo.

Kennismaken

Aan tafel maakten we vervolgens beter kennis met Marijke van Hees, Christien van Wijk, Mirjam Berning en Claudio Bruggink. Marijke van Hees zet zich bij de Raad voor Cultuur in voor een regionale programmering van cultuur zonder dat afbreuk wordt gedaan aan lokale kracht. Ook maakt ze zich hard voor een eerlijke verdeling van cultuurgelden over Nederland. Christien van Wijk is als Almelose wethouder trots op het eigenzinnige karakter van de Almelose cultuurscene.  Hof88, Paco Plumtrek, het Theaterhotel en Het Verzet Kraakt zijn voor de zaal dan ook sprekende voorbeelden hiervan. Mirjam Berning is beleidsadviseur bij de gemeente Enschede en neemt ons mee in de beleidskeuzes van de afgelopen jaren die de gemeente heeft gemaakt. Soms ongewild en afgedwongen door financiën maar ook kiezen voor diversiteit. De zaal bevestigd dit beeld door massaal Gogbot, AKI en het Rijksmuseum terug te laten komen via de mobiele telefoon. Claudio Bruggink is wethouder in Hengelo en wil de komende jaren meer financiële ruimte scheppen voor nieuwe kleine initiatieven. De zaal denkt bij Hengelo aan Metropool, HeartGallery en de samenwerking met Atak.

Stellingen:

Het debat werd vervolgens afgesloten met deonderstaande stellingen waar de zaal op heeft gestemd. Het debat ging vervolgens verder tussen de deelnemers aan de tafel en het publiek in de zaal:

 • “Om succesvol als stedelijke cultuurregio Twente te functioneren is het noodzakelijk cultuurbeleid weg te halen bij de gemeenten en op niveau van de regio Twente aan te sturen”.

  • Zaal: licht oneens

 • “Om het vestigingsklimaat van Twente voor hoogopgeleiden op korte termijn te verbeteren is het noodzakelijk om vanuit de economische agenda te investeren in een divers, bruisend en aantrekkelijk cultureel klimaat”.

  • Zaal: ruim eens.

 • “Gemeentebesturen moeten scholen verleiden en dwingen om cultuureducatie een centrale plaats te geven”.

  • Zaal: eens

 • “Het is volkomen terecht dat de raad voor cultuur meer aandacht vraagt voor pop, dance, urban en het Nederlandse lied”.

  • Zaal: licht eens

Mentimeter

Klik hier om de gehele presentatie en alle stemresultaten volledig te bekijken.

Departement Twente


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden