‘Cultureel erfgoed is van ons allemaal’

Cultureel erfgoed: het is misschien niet iets waar je dagelijks aan denkt. Toch is het een onderwerp wat er toe doet. Het draagt bijvoorbeeld bij aan een aantrekkelijk leefklimaat, dient als aanjager van toeristische bedrijvigheid en geeft inwoners een gevoel van verbondenheid. Marielle Hendriks, directeur van Erfgoedhuis Zuid-Holland, ging dieper op de materie in.

Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in voor het behouden, benutten en beleven van het rijke en diverse cultureel erfgoed van Zuid-Holland. Alles bij elkaar is dat nogal wat. “In deze provincie gaat het om onder meer 228 molens, 9200 rijksmonumenten, 25 archieven, 200 landgoederen en 176 musea. Erfgoed is van ons allemaal. Daarom moeten we ons er met z’n allen voor inzetten. Op die manier kunnen we waarborgen dat ook de generaties na ons er nog met volle teugen van kunnen genieten.”

Aan de leden van De Maatschappij, departement Drechtsteden, omschreef Marielle op woensdag 8 mei j.l. ter verduidelijking nog de definitie van cultureel erfgoed. “Het komt neer op: wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt, nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft.” De aanwezigen kregen ook te horen welke omgevingsfactoren van belang zijn voor cultureel erfgoed. “Dat is heel breed. Van decentralisering tot aan globalisering en van omgevingsvisie tot aan energietransitie en verduurzaming: allemaal onderwerpen die zijn gerelateerd aan cultureel erfgoed.

Soms wordt het onderwerp ingezet bij een identiteitsdebat. ‘Het behoort ‘ons’ toe en is niet van ‘jullie’, hoor je dan. Dat zijn echter uitzonderingen. Over het algemeen is cultureel erfgoed juist een goed bindmiddel.” Marielle merkt dat er over het algemeen een groot maatschappelijk draagvlak is voor cultureel erfgoed. “De publiek-private samenwerking is in dat kader ook zeer waardevol. De bezuinigingen van de overheid hebben de cultuursector nog meer aan het werk gezet. Het binnenhalen van extra sponsorgelden is daar een gevolg van.”

Marielle zoomde ook nog even in op cultureel erfgoed in de Drechtsteden. Niet geheel verrassend bleek in dit gebied Dordrecht verreweg de meeste rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en leden van de Monumentenwacht te kennen.

Voor wie meer wil weten over cultureel erfgoed in de provincie, tipte de spreekster tot slot de website geschiedenisvanzuidholland.nl. Deze website ondersteunt, verbindt en inspireert gemeenten, historische verenigingen, archieven, musea, scholen, monumentenbeheerders, ondernemers en vrijwilligers bij het behouden, benutten en beleven van het cultureel erfgoed van Zuid-Holland. “De site vertelt het verhaal van Zuid-Holland aan de hand van zeven erfgoedlijnen: Goeree-Overflakkee, Trekvaarten, Landgoederenzone, Limes, Atlantikwall, de Oude Hollandse Waterlinie en de Waterdriehoek Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch. Binnenkort komt er een nieuwe erfgoedlijn bij, die loopt van Hoek van Holland tot aan Gorinchem. De missie is om het rijke erfgoed van Zuid-Holland op deze manier bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.” In Dordrecht kon Marielle in ieder geval rekenen op aandachtige toehoorders, die een stuk wijzer huiswaarts keerden.


Edgar van Engelen

Zo ook Edgar van Engelen. De eigenaar van Clear4Clean bekende nog nooit van het Erfgoedhuis Zuid-Holland gehoord te hebben. “Dus het was interessant om er meer over te weten te komen. Ik besefte mij eigenlijk niet dat het begrip ‘cultureel erfgoed’ zo breed is. Er valt meer onder dan ik dacht. Na zo’n lezing bekijk je de regio misschien toch weer een beetje met andere ogen.”

Jaarcongres De Maatschappij, dit jaar georganiseerd door departement Drechtsteden.

Thema: Verbonden door Water!

Datum
Donderdag 26 september 2019
Tijd
12:00 uur - 18:30 uur
Locatie
Het Energiehuis 
Noordendijk 148 
3311 RR Dordrecht
Kosten:
Vroegboekkorting: tot 30 juni betaal je 40 euro i.p.v. 50 euro
Aanmelden
Aanmelden via de website of door te mailen naar info@de-maatschappij.nl

Beeldrecht Marielle Hendriks: Annemoon van Hemel
 

Departement Drechtsteden


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden